เปิดลงทะเบียนเก็บตกโครงการคนละครึ่ง จำนวน 1.34 ล้านสิทธิ์ เป็นการนำสิทธิ์ที่เหลือจากในระยะที่ 1-2 มารวมกัน โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนในวันนี้ (20 ม.ค.) ตั้งแต่เวลา 06.00 น.เป็นต้นไปจนกว่าจะครบจำนวน

สำหรับผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์โครงการคนละครึ่งและโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 2 จากการไม่ใช้สิทธิภายใน 14 วัน สามารถลงทะเบียนได้ ซึ่งผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จและได้รับข้อความ SMS แจ้งยืนยันการได้รับสิทธิแล้วจะต้องติดตั้งแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” รวมทั้งยืนยันตัวตนให้เรียบร้อยจึงจะใช้จ่ายกับร้านค้าที่มีแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ที่เข้าร่วมโครงการได้ ทั้งนี้ จะเริ่มใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2564 จนถึง วันที่ 31 มีนาคม 2564