ครม. ไฟเขียว! "เราชนะ" เยียวยาโควิดระลอกใหม่ ใครมีเงินในบัญชีเกิน 5 แสน อด!

(19 ม.ค. 2564) ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุม พิจารณาเห็นชอบโครงการ "เราชนะ" เยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ

สำหรับโครงการดังกล่าว จะเยียวยาโดยการแจกเงินประชาชนจำนวน 3,500 บาท/คน/ต่อ เป็นเวลา 2 เดือน รวมแล้วจะได้รับเงินจำนวน 7,000 บาท ซึ่งผู้ที่เข้าข่ายในการรับสิทธิ์นั้นจะเป็นแรงงานนอกระบบ อาชีพอิสระ เกษตรกร และผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ผู้ที่ไม่เข้าเกณฑ์รับสิทธิ์
1. ไม่เป็นผู้ประกันตนตาม มาตรา 33 แห่งกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม
2.ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานใน หน่วยงานของรัฐที่ได้รับค่าตอบแทนจากหน่วยงานของรัฐโดยตรง
3.ไม่เป็นข้าราชการการเมือง
4.ไม่เป็นผู้รับบํานาญปกติหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ
5.ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกินปีละ 300,000 บาท
6.ไม่มีเงินฝากรวมทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท

สำหรับการรับเงิน แบ่งเป็น 3 กลุ่ม
กลุ่มที่ 1
ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กลุ่มนี้ไม่ต้องลงทะเบียนแล้ว จะได้รับสิทธิ์โดยอัตโนมัติ จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยโอนเงินให้สัปดาห์ละครั้ง เริ่มวันที่ 5 ก.พ. จนกว่าจะครบ 7,000 บาท
กลุมที่ 2 ประชาชนที่มีฐานข้อมูลในแอพพลิเคชั่นเป๋าตังค์ เช่น คนละครึ่ง เราเที่ยวด้วยกัน หากผ่านเกณฑ์ ไม่ต้องลงทะเบียน จะได้สิทธิ์โดยอัตโนมัติเช่นกัน
กลุ่มที่ 3 ประชาชนที่ไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูลภาครัฐ จะต้องลงทะเบียนผ่านเว็บ เราชนะ ซึ่งจะเปิดตั้งแต่วันที่ 29 มกราคมถึง 12 กุมภาพันธ์ จากนั้นก็จะหาวิธีสร้าง G-wallet ให้กับกลุ่มคนเหล่านี้ เพื่อให้ได้รับเงินต่อไป

ขณะที่ระยะเวลาในการใช้จ่าย จะให้ใช้ถึง 31 พฤษภาคม 2564 หากใช้สิทธิไม่หมดไม่มีสิทธิใช้เงินต่อ