"ชวน" เปิดงานปรองดอง พร้อมให้กำลังใจกรรมการหลังถูกวิจารณ์ทั้งที่ยังไม่ทำงาน ลั่นฝ่ายนิติบัญญัติจะไม่ทำเรื่องผิดให้ถูก - ขณะที่ประชุมเลือก "เทอดพงษ์" นั่งประธานกรรมการ

คณะกรรมการสมานฉันท์ ประชุมนัดแรก มีมติเลือกนายเทอดพงษ์ ไชยนันทน์ ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ เป็นประธาน แต่การประชุมนัดแรก นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาได้เข้ามานั่งเป็นประธานในเบื้องต้น เพื่อชี้แจงที่มาที่ไปของคณะกรรมการชุดนี้ ว่า เกิดจากการประชุมรัฐสภาเมื่อวันที่ 26-27 ต.ค. 63 ซึ่ง ฝ่ายค้านเป็นผู้เสนอญัตติ กรณีมีปัญหาสำคัญในการบริหารราชการแผ่นดินซึ่งในขณะนั้นเกิดความไม่สงบเรียบร้อยและมีการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส covid-19 อีกทั้งยังมีการชุมนุมทางการเมือง ซึ่งที่สุดแล้วที่ประชุมไม่ได้มีมติ แต่ได้มีการเสนอให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมา 1 ชุด ซึ่งก็คือคณะกรรมการสมานฉันท์นั่นเอง เมื่อมีความเห็นเช่นนี้ ทางสภาฯก็รับมาดำเนินการและได้หารือกับสถาบันพระปกเกล้าถึงรูปแบบของคณะกรรมการ

นายชวน ยังกล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายค้านไม่ขอร่วม ว่า ตนได้หากับผู้นำฝ่ายค้าน และพยายามชี้แจงว่า เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของฝ่ายค้านหรือรัฐบาล แต่เป็นเรื่องประโยชน์ของบ้านเมืองและประชาชนและฝ่ายค้านยังสามารถไล่นายกได้เหมือนเดิม แต่ฝ่ายก็ไม่ได้เข้าร่วม ส่วนกลุ่มผู้ชุมนุม ยอมรับว่าไม่สามารถประสานกับใครได้โดยตรง ทั้งนี้ เหลือผู้ทรงคุณวุฒิอีก 4 คน ก็จะให้คณะกรรมการชุดนี้เป็นผู้เลือก อย่างไรก็ตาม

นายชวน ยังกล่าวยืนยันด้วยว่า ในฐานะรัฐสภาเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ จะไม่มีการทำเรื่องถูกให้เป็นเรื่องผิด หรือทำเรื่องผิดให้เป็นเรื่องถูก พร้อมขอให้กำลังใจทุกท่าน เราไม่สามารถบันดาลใครได้หรือสั่งใครได้แต่ขอให้คิดว่าเป็นการนำความรู้มาพูดคุยเพื่อประโยชน์ของบ้านเมือง

ทั้งนี้ นายชวน ได้ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมภายหลังออกจากห้องประชุม ถึงกรณีที่ให้รายงานความคืบหน้าให้ตนรับทราบ ใน 2 สัปดาห์ ว่า ไม่ใช่การแทรกแซง เพียงแค่ให้รายงาน เพราะยังมีรายละเอียดของการทำงาน เช่น การตั้งกรรมการสมานฉันท์ ส่วนผู้ทรงคุณวุฒิ และฝ่ายผู้ชุมนุม ที่ตนต้องลงนามแต่งตั้งเพิ่มเติม อย่างไรก็ดีการทำงานนั้นตนได้ย้ำให้ยึดหลักประชาธิปไตย และยึดกฎหมาย เพราะกรรมการคณะดังกล่าวมาจากฝ่ายนิติบัญญัติ อย่างไรก็ตามการทำงานของกรรมการนั้นไม่ได้กำหนดกรอบเวลาให้ทำงานสิ้นสุดเมื่อใด

ส่วนที่หลายคนมองว่าไม่สำเร็จเพราะไม่มีฝ่ายค้านเข้าร่วม นายชวนกล่าวว่า ขอให้เข้าใจว่าฝ่ายค้านไม่ขอเข้าร่วม ไม่ใช่ว่าผมเลือกปฏิบัติ อย่างไรก็ดีในการทำงานของกรรมการ อาจแต่งตั้งอนุกรรมการ หรือคณะทำงานหรือศึกษาโดยขอความเห็นจากฝ่ายต่างๆได้

ทั้งนี้ คณะกรรมการชุดดังกล่าวจะประชุมกันทุกวันจันทร์ และไม่มีระยะเวลากำหนดว่ากรอบการทำงานของคณะกรรมการชุดนี้จะสิ้นสุดเมื่อไหร่