คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลการฉีดวัคซีน ป้องกัน covid 19 มีความจำเป็น แต่แม้ว่าจะได้รับวัคซีนไปแล้ว ก็ห้ามการ์ดตก เพราะวัคซีนไม่ใช่ยาเทวดา เชื้อไวรัสกลายพันธุ์ทุกวัน

ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กล่าวถึง สถานการณ์โควิด-19 ที่รัฐบาลเตรียมพร้อมที่จะฉีดวัคซีนป้องกัน โควิด-19 ให้คนไทย

ว่าโดยหลักการแล้วการฉีดวัคซีน covid-19 ยังมีความจำเป็นอย่างมาก และโดยหลักการแล้ว ประเทศต่างๆจะพิจารณาจาก หลักเกณฑ์ ฉีดให้กับ บุคคลที่เป็นกลุ่มเสี่ยง และพื้นที่เสี่ยงก่อน โดยในส่วนของคนที่ถือเป็นกลุ่มเสี่ยงคือ ผู้ที่มีความเสี่ยงรุนแรงต่อโรค เช่น บุคลากรทางการแพทย์ ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคทางเดินหายใจ ผู้ที่ตั้งครรภ์

โดยตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในการตัดสินใจ เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่เหมาะสม ว่าจะเลือกบุคคลที่เป็นกลุ่มเสี่ยงก่อนหรือพิจารณาจากเรื่องของพื้นที่เสี่ยงก่อน เนื่องจากต้องดูที่องค์ประกอบต่างๆที่ว่าอะไรจะเป็นประโยชน์มากที่สุด

อย่างไรก็ตามผู้ที่ไม่ควรจะได้รับการฉีดวัคซีน ป้องกัน covid 19 คือคนที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการแพ้วัคซีน

ทั้งนี้ หลังได้รับวัคซีนไปแล้ว ระยะเวลาในการติดตามผลของแต่ละคน จะไม่เท่ากัน และของการฉีดวัคซีนไม่ได้หมายความว่าจะได้ผล 100% กับทุกคน

สิ่งที่ต้องระวังคือ ภาวะข้างเคียง 4 อย่าง ที่จะเกิดขึ้น หลังได้รับวัคซีนไปแล้ว คือ มีอาการปวดกล้ามเนื้อ ปวดข้อ อ่อนเพลีย ปวดหัว เป็นไข้หนาวสั่น

นอกจากนี้ ขอย้ำว่า แม้จะมีการฉีดวัคซีนแล้ว แต่ผู้ที่ได้รับวัคซีนไป ยังคงต้องระมัดระวังตนเองเหมือนเดิม ด้วยการสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง และล้างมือบ่อยๆ เพื่อป้องกันไม่ให้ได้รับเชื้อไวรัสเข้าสู่ร่างกาย เนื่องจากเชื้อไวรัสมีการกลายพันธุ์ทุกวัน ดังนั้นจึงไม่อยากให้มองว่าวัคซีนเป็นยาเทวดาหรือเป็นคำตอบของทุกอย่าง

อย่างไรก็ตามในส่วนของวัคซีนที่มีถึง 4 แบบนั้น คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลอธิบายว่า มาจากการ พัฒนาและวิจัยที่แตกต่างกัน เพื่อให้สามารถนำไปใช้กับร่างกายของแต่ละคนได้ เนื่องจาก ร่างกายของแต่ละบุคคล มีการตอบสนองไม่เหมือนกัน