แบงก์ชาติสั่งเร่งดูแลลูกหนี้ ขยายเวลาขอรับความช่วยเหลือถึงวันที่ 30 มิ.ย. 64 เพื่อปรับปรุงโครงสร้างหนี้

นายรณดล นุ่มนนท์ รองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สายเสถียรภาพสถาบันการเงิน ระบุว่า มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ทั้งลูกหนี้รายย่อย และลูกหนี้ธุรกิจ ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด ให้ลูกหนี้ติดต่อธนาคาร ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 มิ.ย.64 เพื่อขอยืดเวลาในการชำระหนี้ หรือ ปรับหนี้เป็นหนี้ระยะยาว เพื่อลดวงเงินในการผ่อนส่งรายเดือนลง

ส่วนสินเชื่อบ้าน สินเชื่อเช่าซื้อมอเตอร์ไซค์ และสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ ในทุกวงเงินสินเชื่อ ให้พิจารณาเลื่อนการชำระค่างวดเงินต้น และดอกเบี้ยได้ 3 เดือน หรือขยายเวลาการชำระหนี้ รวมทั้งให้ธนาคารพาณิชย์ปรับโครงสร้างหนี้ และให้สินเชื่อใหม่

ทั้งนี้ ลูกหนี้ที่ต้องการความช่วยเหลือควรรีบติดต่อศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า (call center) ของผู้ให้บริการทางการเงินแต่ละแห่งได้โดยตรง หรือ โทร 1213 ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธปท. หรือผ่าน “ทางด่วนแก้หนี้” เว็บไซต์ https://www.1213.or.th/App/DebtCase ธปท. จะติดตามความคืบหน้าการช่วยเหลือลูกหนี้ของผู้ให้บริการทางการเงินอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ ธปท. สามารถทบทวนมาตรการช่วยเหลือได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ต่อไป