หลังการะชุม ครม. วันนี้ นายกฯ แถลงข่าว มีมติลดค่าไฟ ค่าน้ำ เป็นเวลา 2 เดือน พร้อมลดค่าอินเทอร์เน็ต และเตรียมเปิดลงทะเบียนเพิ่ม 1 ล้านสิทธิ์ โครงการคนละครึ่ง เล็งเยียวยา 3,500 บาท 2 เดือน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงอธิบาย 4 ประเด็นสำคัญ ได้แก่

ลดค่าไฟ 2 เดือน ก.พ. - มี.ค. 2564 บ้านทั่วไปใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 150 หน่วย ให้ใช้ฟรี 90 หน่วย หากเกิน 150 หน่วยต่อเดือน ให้ส่วนลดตามเงื่อนไข ส่วนกิจการขนาดเล็ก (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) ให้ใช้ฟรี 50 หน่วยแรก

ลดค่าน้ำประปา 10% เฉพาะบ้านที่อยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) ตามใบแจ้งหนี้ ก.พ. - มี.ค. 2564

ค่าอินเทอร์เน็ต เพิ่มความเร็วและแรงของเน็ตบ้าน มือถือ และลดค่าใช้จ่ายผู้ใช้บริการ สนับสนุนการ Work From Home และโหลดแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” ฟรี ไม่คิดดาต้าเป็นเวลา 3 เดือน

โครงการคนละครึ่ง เตรียมเปิดลงทะเบียน 1 ล้านสิทธิ์ ปลาย ม.ค. 2564

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี ยังให้นโยบายเรื่องเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทุกกลุ่มครอบคลุมดังเช่นที่ผ่านมา แรงงานนอกระบบ อาชีพอิสระ เกษตรกร เบื้องต้น ให้พิจารณาวงเงินที่เหมาะสมประมาณ 3,500 ต่อคนต่อเดือน เป็นเวลา 2 เดือน (โครงการเราชนะ) พร้อมสั่งการให้กระทรวงการคลังไปดำเนินการมาเสนอ ครม. พิจารณาสัปดาห์หน้า ด้วย

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า ในเรื่องการดำเนินการช่วยเหลือผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป ปัจจุบันสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อเสริมสภาพคล่องของธนาคารของรัฐยังมีวงเงินเหลือ 2 แสนกว่าล้าน และให้กระทรวงการคลังประสาน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ช่วยเหลือหนี้สินและเสริมสภาพคล่องของผู้ประกอบการและประชาชนโดยเร็ว เช่น สินเชื่อธนาคารออมสิน 10,000 – 50,000 ต่อราย อัตราดอกเบี้ยต่ำ 0.1-0.35 ต่อเดือน ทั้งนี้ จะมีการหารือ ธปท. ธนาคารรัฐ และธนาคารพาณิชย์ด้วยว่าจะทำอย่างไรต่อไป

ขณะเดียวกัน ครม.อนุมัติสินเชื่อหลายโครงการและลดภาระภาษีที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง 90% ลดภาษีต่างๆ รวมถึงการจ้างงาน อีกด้วย

ส่วนในรายละเอียด นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะรองนายกฯ ระบุว่า มาตรการในเรื่องของบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19 หรือที่หลายคนเรียกว่ามาตรการ "เยียวยาโควิด" ท่านนายกรัฐมนตรีได้หารือตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา และได้ข้อสรุปว่า

ได้กำหนด "เงินเยียวยา" โดยมีวงเงินที่เหมาะสมอยู่ที่ประมาณ 3,500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน โดยรับเงินเยียวยาภายใต้โครงการ "เราชนะ"

 

ครม.คลอดมาตรการเยียวยา จ่าย 3,500 บาท ลด "ค่าน้ำ–ไฟ"