หลังโรงแรมชื่อดังประกาศปิดกิจการ และเข้าสู่กระบวนการล้มละลายนั้น ล่าสุด มีรายงานว่า กรมบังคับคดี ได้ประกาศขายทอดตลาด โรงแรมดาราเทวี ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ที่สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยราคาเริ่มต้นประมูล 2,116 ล้านบาท ถือว่าเป็นราคาเริ่มต้นเพียง 50% ของราคาที่ บริษัทไอเฟค ซื้อเมื่อช่วงเดือนธ.ค. 2558 ที่ใช้เงินกว่า 2.52 พันล้านบาท ในการเข้าซื้อหุ้น แต่เมื่อนับรวมมูลค่าหนี้สินแล้วคิดเป็นเงิน 4,300 ล้านบาท