สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าพระราชทานพรและ ส.ค.ส. ปีใหม่ 2564 "สวัสดีปีฉลูวัว"

ร้านภูฟ้า แจ้งว่า สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพรปีใหม่แด่ชาวไทยทุกท่าน “สวัสดีปีฉลูวัว พ.ศ.2564" ดังนี้

“ปีที่แล้วโรคร้ายหมายชีวิต มีคนติดทั่วโลกอยู่มากมาย คนยังอยู่จนยากลำบากกาย ที่ทุกข์คลายเพราะความรักสามัคคี ปีฉลูวัวใจดีเข้ามาหา มีนมมาให้ดื่มเป็นสุขี สุขภาพของเด็กเติบโตดี ผู้ใหญ่ที่ดื่มนมก็แข็งแรง สวัสดีปีฉลูวัว พ.ศ.2564”

อีกทั้ง พระราชทานภาพฝีพระหัตถ์ รูปวัว หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส มาปักบนผลิตภัณฑ์ร้านภูฟ้า อาทิ กระเป๋า เสื้อโปโล เสื้อทีเชิ้ต เริ่มออกจำหน่ายเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ.2564 แล้ว ณ ร้านภูฟ้าทั้ง 20 สาขา

และสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่ http://www.phufa.org/shop และติดตามข่าวสารทาง Facebook: PHUFA