ตรวจสอบ "เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 500 บาท" โอนให้แล้ว 3.89 ล้านครัวเรือน เช็ค ธ.ก.ส. ด่วน โอนเข้าบัญชีวันสุดท้ายแล้ว งบ 2.8 หมื่นล้าน

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. กำหนดวันที่ 5 ธันวาคม 2563 เป็นวันสุดท้ายในการจ่าย "เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 500 บาท" หรือเงินช่วยเหลือโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2563/64 ตามนโยบายรัฐบาล

เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตและกระตุ้นให้เกษตรกรดูแลรักษาข้าวให้มีคุณภาพดีในอัตราไร่ละ 500 บาท สูงสุดไม่เกิน 20 ไร่ หรือไม่เกิน 10,000 บาทต่อครัวเรือน วงเงินกว่า 28,000 ล้านบาท เข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. ที่ผ่านมา

จากการตรวจสอบล่าสุด ทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สรุปว่า จ่ายให้กับพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวกว่า 3.89 ล้านครัวเรือนไปแล้วกว่า 22,000 ล้านบาท โดย ธ.ก.ส. ได้เปิดเผยตัวเลขสำหรับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว ในปีการผลิต 2563/64 รอบที่ 1 กับทางกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ตั้งเป้าหมายเกษตรกร จำนวน 4.56 ล้านครัวเรือน พร้อมวงเงินงบประมาณ 28 ล้านกว่าบาท

ทางด้านกระทรวงพาณิชย์ ได้มีการออกมาชี้แจงเกี่ยวกับโครงการเงินช่วยเหลือ สนับสนุนค่าบริหารจัดการ และพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ในปีการผลิต 2563/64 ครบครัวชาวนาจะได้รับไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 20 ไร่ สูงสุดจะได้ 20,000 บาท ขึ้นอยู่กับปริมาณการปลูกของเกษตรกร

ซึ่งจะได้รับ 2 งวด งวด 2 500 บาท ดังนั้นอาจจะยังมีชาวนาประมาณ 6 แสนครับเรือนที่ยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือ ซึ่งคิดเป็นงบประมาณโดยประมาณ 6 พันล้านบาท ซึ่งจะต้องติดตามตรวจสอบกับทาง ธนาคารเพื่อการเกษตร และ สหกรณ์การเกษตร

ทั้งนี้ เกษตรกรชาวนาบางรายอาจยังคงไม่ได้รับเงินจากการโอนเข้าบัญชี สามารถตรวจสอบ ประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง,ประกันรายได้เกษตรกรชาวนา และเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 500 บาท ได้ที่ https://chongkho.inbaac.com/