สถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ของภาคใต้ยังหนัก ที่ จ.กระบี่ น้ำป่าหลากซัดจนสะพานขาด

ฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ จ.กระบี่ โดยที่ อ.ลำทับ เกิดน้ำป่าหลากซัดสะพานเบี่ยง ถนนสายบางบอน-หลุมเหรียง หมู่ 5 ต.ทุ่งไทรทอง อ.ลำทับ จนขาด ถนนสายหนองยาง-หลุมเหรียง หมู่ 3 ต.ลำทับ อ.ลำทับ น้ำท่วมสะพาน 1 เมตร รถไม่สามารถผ่านได้ โดยน้ำดังกล่าวไหลลงคลองสินปุน ก่อนที่จะไหลลงสู่แม่น้ำตาปีที่จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยผ่านทาง ต.โคกหาร และต.สินปุน อ.เขาพนม

ขณะที่ ต.สินปุน บ้านเรือนที่ติดกับคลองสินปุน น้ำล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมถนนภายในหมู่บ้าน ชาวบ้านต้องใช้เรือในการสัญจร ขณะที่ถนนเชื่อมระหว่าง ต.สินปุน อ.เขาพนม กับ ต.กุแระ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช ระดับสูงกว่า 1.5 เมตร ไม่สามารถผ่านได้

ส่วนที่หมู่บ้านซีเซ๊ะใน หมู่ 5 ต.บาโร๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลา ปริมาณน้ำฝนที่ตกต่อเนื่อง ทำให้น้ำยังท่วมถนนเส้นทางเข้าหมูบ้านระดับน้ำสูงกว่า 50 เซนติเมตร มีประชาชนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านกว่า 30 ครัวเรือนถูกตัดขาด ไม่สามารถเดินทางออกมาได้

นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เตือนประชาชนให้ระวังมวลน้ำจาก ต.ละแอ อ.ยะหา จ.ยะลา จะไหลลงสู่พื้นที่บ้านเนียง อ.เมืองยะลา ซึ่งจะทำให้มีน้ำท่วมฉับพลัน โดยเฉพาะพื้นที่ติดแม่น้ำปัตตานี ไหลผ่าน อ.บันนังสตา อ.กรงปินัง และ อ.เมืองยะลา และแม่น้ำสายบุรี ไหลผ่าน อ.รามัน อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลัน ให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง

ล่าสุด ปภ. รายงานสถานการณ์พื้นที่ประสบภัยพิบัติน้ำท่วม พบยังมีน้ำท่วมขังและความเสียหาย ใน 7 จังหวัด หนักสุดที่นครศรีธรรมราช 23 อำเภอ มีผู้เสียชีวิต 8 คน สงขลา 13 อำเภอ สุราษฎร์ธานี 11 อำเภอ พัทลุง 11 อำเภอ ตรัง 4 อำเภอ ยะลา 3 อำเภอ กระบี่ 2 อำเภอ

จ.กระบี่ อ่วมน้ำท่วมสูง 1 เมตรหลายจุด