ชาวนาบัวใหญ่ระทม!! เจอพิษภัยแล้ง ทำผลผลิตข้าวลดฮวบ - เมล็ดลีบ ขายได้ราคาต่ำ โรงสีไม่รับซื้อ

ชาวนาหลายหมู่บ้าน ในตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ได้รับผลกระทบจากภาวะภัยแล้ง ขาดน้ำหล่อเลี้ยงต้นข้าว ในช่วงต้นฤดู และช่วงที่ข้าวใกล้ออกรวง ซึ่งจำเป็นต้องเกี่ยวข้าวด้วยมือ เพราะ ต้นข้าวไม่เจริญงอกงามเต็มที่ อีกทั้ง เมล็ดข้าว ลีบ และปริมาณผลผลิต ลดลง เกือบครึ่ง

ขณะเดียวกัน ยังเจอปัญหาข้าวแดงปน เนื่องจากไม่ได้เปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว และบางส่วนก็ติดมากับรถเกี่ยว ทำให้นำไปขายตามโรงสีได้ราคาต่ำกว่าปกติ ไม่คุ้มทุน ขณะที่บางโรงสีก็ไม่รับซื้อ ทำให้ได้รับความเดือดร้อนอย่างมาก

อย่างนายกุหลาบ ประสิทธิ์นอก อายุ 76 ปี บอกว่า ปกติแล้ว ครอบครัวทำนาทั้งหมด 20 ไร่ เคยได้ผลผลิตประมาณ 100 กระสอบ แต่ปีนี้ ผลผลิตลดลงเกือบครึ่งเหลือไม่ถึง 50 กระสอบ อีกทั้งยังมาเจอปัญหาเมล็ดข้าวลีบ และข้าวแดงปน

จึงอยากวิงวอนให้หน่วยงานภาครัฐช่วยเหลือ จัดหาเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพมาแจกจ่ายฟรี เพื่อจะได้มีพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพดีเพาะปลูกในฤดูกาลผลิตหน้า

ภัยแล้งทำผลผลิตข้าวลดฮวบ-เมล็ดลีบ