นายกฯ รอด! ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยคดีพักบ้านหลวง "ไม่ผิด" มีระเบียบกองทัพบกรองรับ เป็นผู้มีคุณงามความดีต่อประเทศจึงมีสิทธิ์

(2 ธ.ค. 2563) ศาลรัฐธรรมนูญ ออกนั่งบัลลังก์อ่านคำวินิจฉัยคดีที่พรรคเพื่อไทย ร้องคุณสมบัติของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ต้องสิ้นสุดลงจากกรณีพักอาศัยอยู่ในบ้านพักทหารภายในกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หลังเกษียณอายุราชการนาน 6 ปี ซึ่งศาลวินิจฉัยแล้วเห็นว่า

ความเป็นรัฐมนตรีของ พล.อ.ประยุทธ์ ไม่ถือว่าสิ้นสุดลงตามคำร้อง เนื่องจากกองทัพให้ พล.อ.ประยุทธ์ อาศัยในบ้านพักรับรอง โดยมีระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการเข้าพักบ้านพักทหารปี 2548 รองรับ ซึ่งทาง พล.อ.ประยุทธ์ เข้าเงื่อนไขที่สามารถพักในบ้านพักรับรองได้ เพราะเคยเป็นอดีตผู้บริหารระดับสูงของกองทัพบกและเป็นผู้มีคุณงามความดีต่อประเทศชาติ จึงมีสิทธิ์เข้าพักอาศัย

นอกจากนี้ในข้อ 11 ยังกำหนดให้กองทัพบก พิจารณาความเหมาะสมสนับสนุนประมาณค่ากระแสไฟฟ้าและน้ำปะปา ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

ดังนั้น การอาศัยในบ้านพักของกองทัพจึงไม่ถือเป็นการถือประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ของประเทศ และไม่ได้เป็นแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ หรือเรียกทรัพย์สินรวมถึงประโยชน์อื่นใดต่อหน่วยงานราชการ รวมถึงไม่เข้าข่ายเป็นการกระทำที่ขัดต่อผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม แต่เป็นให้โดยมีโดยมีข้อบังคับและระเบียบจึงไม่เป็นการกระทำที่ขัดต่อจริยธรรมอย่างร้ายแรง และไม่ขัดรัฐธรรมนูญ

นายกฯ รอด! ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยคดีพักบ้านหลวง "ไม่ผิด"