พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ มาทรงพระสุหร่าย ทรงเจิม และทรงปิดทองยอดเสาหลักเมือง และทรงเปิดศาลหลักเมืองประจำจังหวัดพัทลุง ณ บริเวณศาลหลักเมืองพัทลุง ตำบลท่ามิหรำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง โดยมีประชาชนเฝ้ารับเสด็จอย่างเนืองแน่น