ป.ป.ส., พิสูจน์หลักฐานตำรวจ และ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ่อตรวจของกลาง 406 กระสอบต่อหน้าสื่อ

(24 พ.ย. 2563) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) เตรียมเปิดห้องเก็บของกลางที่สำนักงาน ป.ป.ส. ภาค 1 อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี เพื่อแสดงการตรวจของกลางที่ยังคงเหลืออีกกว่า 400 กระสอบ ที่ก่อนหน้านี้เบื้องต้นตรวจไปแล้ว 66 กระสอบ พบว่าไม่ใช่เคตามีน แต่เป็นไตรโซเดียมฟอสเฟต

สำหรับการตรวจสอบของกลางที่เหลือนั้น จะมีนักวิทยาศาสตร์จาก ป.ป.ส., สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกันตรวจสอบ ซึ่งตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา บรรยากาศที่ ป.ป.ส. ภาค 1 เจ้าหน้าที่ได้มีการเตรียมอุปกรณ์ชุดตรวจที่เป็นชุดใหม่ ซึ่งเป็นคนละชุดกับน้ำยาตรวจสารเคมีประเภทเคตามีน ที่ใช้ตรวจในวันที่จับกุม

โดย นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการ ป.ป.ส. ย้ำว่า ผลการตรวจกลุ่มตัวอย่างครั้งแรกใน 66 กระสอบ ที่ถูกเปิดไว้ในโกดังในวันที่จับกุม เป็นการสุ่มเก็บตัวอย่างจากของกลางทั้งหมด ผ่านการทดสอบด้วย Test Kit ที่ได้มาตรฐานจาก ISO เป็นหลักการสากลที่ปฏิบัติกัน โดยผลการตรวจสอบพบว่าสารเปลี่ยนเป็นสีม่วงซึ่งหมายถึงมีสารเคตามีน จึงทำให้เกิดความมั่นใจในผลนำมาสู่การแถลงข่าว แต่เมื่อนำสารกลุ่มตัวอย่างเข้าห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์แล้วพบว่าทั้งหมดเป็นสารไตรโซเดียมฟอสเฟต จึงเป็นความรู้ใหม่ให้กับ ป.ป.ส. ขณะเดียวกัน ทาง ป.ป.ส.ต้องพิสูจน์ข้อเท็จจริงว่าไม่ได้มีการเปลี่ยนของกลางตามที่กระแสสังคมตั้งคำถามแต่อย่างใด ทั้งนี้มองว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่ให้ ป.ป.ส. และวงการนักวิชาการ ซึ่งรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม ได้กำชับให้จัดจัดงานสัมมนาวิชาการให้เจ้าหน้าที่ ป.ป.ส.และนักวิชาการที่เกี่ยวข้อง

ด้านนางสาวกัญญนันทน์ คงภัสนิธิโรจน์ ผอ.สถาบันวิชาการและตรวจพิสูจน์ยาเสพติด ป.ป.ส. อธิบายขั้นตอนปฏิบัติการตรวจสอบว่า จะนำกลางมาชั่งน้ำหนักและเท เพื่อจำแนกลักษณะของสารและจัดเก็บตัวอย่างในกระสอบปริมาณ 2 กรัม แบ่งเป็นการตรวจ ออกเป็น 4 ชุด จากนั้นนำมาทดสอบในหลอดทดลองกับน้ำยา 2 ชนิด คือ 1. น้ำยา Test Kit ที่ให้ผลสีม่วงของ ป.ป.ส. และน้ำยา Test Kit ที่ให้ผลสีส้มของตำรวจกองพิสูจน์หลักฐาน จากนั้นจะนำตัวอย่างทั้งหมดทุกกระสอบไปทำการทดสอบพิสูจน์ในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ของทั้ง 3 หน่วยงาน หลังจากได้ผลการทดสอบทุกกระสอบแล้ว จะนำผลมารวมกันเพื่อสรุปความชัดเจนว่าเป็นสารชนิดใด

ทั้งนี้ ผอ.สถาบันวิชาการและตรวจพิสูจน์ยาเสพติด ป.ป.ส. ระบุว่า ผลการตรวจเบื้องต้นในวันนี้ไม่ว่ากลุ่มตัวอย่างจะเป็นเคตามีน หรือไตรโซเดียมฟอสเฟส Test Kit จะให้ผลเป็นสีม่วงแน่นอน เพราะผลการตรวจในครั้งแรกและครั้งมาเป็นสีม่วง แต่ผลที่ชัดเจนขอให้รอผลยืนยันจากห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์เท่านั้น