"จุรินทร์" ย้ำจุดยืน ปชป.หนุนร่าง รธน.ฝ่ายรัฐบาล - ฝ่ายค้าน ปัดตอบรับหรือไม่รับร่างไอลอว์ ขอฟังคำชี้แจ้งสภาฯก่อน

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยถึงแนวทางกานลงมติรับร่างรัฐธรรมนูญ ว่า มติพรรคขณะนี้มีจุดยืนที่ชัดเจนตั้งแต่ต้น ว่าจะสนับสนุน 2 ร่างคือร่างของพรรคร่วมรัฐบาล และพรรคร่วมฝ่ายค้าน ซึ่งมีหลักการที่ตรงกับจุดยืนของพรรคประชาธิปัตย์ คือสนับสนุนแก้ไขเป็นมาตรา 256 จะตั้งส.ส.ร. เพื่อยกร่างรัฐธรรมนูญแต่จะต้องไม่แตะหมวด 1 และหมวด 2 ที่มีการกำหนดรูปแบบของรัฐและการปกครองประเทศ นวมไปถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งมีความเห็นตรงกันกับรัฐบาล

ส่วนร่างรัฐธรรมนูญขอไอลอว์นั้น นายจุรินทร์ ระบุว่า ยังไม่พิจารณาร่างดังกล่าว เนื่องจากไม่มีการนำเสนอเข้าที่ประชุมรัฐสภา โดยจะเสนอเข้ามาในวันนี้ ซึ่งต้องรอฟังเหตุผลและข้อซักถามของสมาชิกรัฐสภา พร้อมคำตอบจากทางไอลอว์นำมาประกอบการพิจารณาอีกครั้งว่าเป็นอย่างไร

ทั้งนี้นายจุรินทร์ เปิดเผยว่า พรรคประชาธิปปัตย์ จะพิจารณาไปตามเนื้อผ้า เพราะต้องคำนึงถึงประเทศในระยะยาว ว่าสุดท้ายแล้วต้องการเห็นประเทศไทยเดินหน้าเป็นอย่างไรความจริงประชาธิปัตย์ฟังความเห็นของทุกฝ่ายมาเดินกับ แต่จะต้องเข้ากรณีที่เป็นเงื่อนไขสำคัญ