เจ้าหน้าที่หลายฝ่ายในจังหวัดเชียงใหม่ เร่งจัดเตรียมความพร้อม จัดงานประเพณีลอยกระทงแบบฉบับชาวล้านนา ในช่วงค่ำคืนวันนี้ คุณเกสรา บัวลอย รายงานสดมาจากในพื้นที่

จังหวัดเชียงใหม่จัดงานประเพณียี่เป็ง ตามฉบับล้านนามาทุกปี โดยใช้ชื่องาน ต๋ามปะติ๊ด ส่องฟ้า ฮักษาเมือง และมีความเชื่อว่า การจุดผางปะติ๊ดหรือผางประทีป ถือได้ว่า เป็นการสักการบูชาในพระพุทธศาสนา อีกทั้งเชื่อว่า แสงสว่างไสวของประติ๊ดหรือประทีบนี้ จะทำให้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด มีแสงสว่างนำทางชีวิต

นอกจากนี้ เป็นประจำทุกปีที่ทางจังหวัดจะมีการจัดประกวดกระทงใหญ่ โดยปีนี้มีมากกว่า 20 กระทง ที่จัดส่งเข้าประกวดด้วยหน่วยงานและห้างร้านต่างๆ แต่ปีนี้ไม่มีการแห่กระทงใหญ่รอบคูเมือง แต่จะเป็นการตั้งจัดวางไว้ในจุดต่างๆ 7 จุด รอบคูเมือง นักท่องเที่ยวก็สามารถเข้าชมความสวยงามกันได้

สำหรับบรรยากาศช่วงเช้าที่ผ่านมา บริเวณสำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้จัดพิธีบวงสรวงศาลพระภูมิ สักการะเจดีย์ขาว และขอขมาแม่น้ำปิง ซึ่งแม่น้ำปิงนับเป็นแม่น้ำที่มีความผูกพันธ์กับคนเชียงใหม่เป็นอย่างมาก โดยจะทำการขอขมากันทุกปี ในปีนี้มีการจัดสถานที่ ท่าน้ำ ให้สะดวกต่อการลอยกระทงด้วย

ขณะที่คูน้ำ รอบเมืองด้านใน มีการประดับตกแต่งด้วย โคมล้านนาตลอดแนว ซึ่งคาดว่า ช่วงคืนวันนี้ ผู้คนจะแห่หลั่งไหลเข้ามาลอยกระทงกันที่นี่จำนวนมากเช่นกัน ในส่วนโคมลอยโคมควัน ทางจัดหวัดประกาศชัดเจนว่า ห้ามลอยในเขตปลอดภัยของท่าอากาศยานเด็ดขาดใน 5 อำเภอ

จ.เชียงใหม่ จัดลอยกระทงแบบล้านนา