รัฐบาลเยอรมนี ชี้แจงสภาฯ เชื่อว่ากษัตริย์ไทยไม่ได้ละเมิดข้อห้ามเกี่ยวกับการปฏิบัติภารกิจทางการเมืองในเยอรมนี

สำนักข่าวรอยเตอร์ รายงานข้อมูลของแหล่งข่าวจากรัฐสภาเยอรมนีว่า ผู้แทนรัฐบาลเยอรมนี ได้ชี้แจงกับรัฐสภาของเยอรมนีเกี่ยวกับประเด็นคำถามของกลุ่มราษฎร 63 ที่เดินขบวนไปยื่นหนังสือที่สถานทูตเยอรมนีประจำประเทศไทย เมื่อวันที่ 26 ต.ค. 2563 ที่ผ่านมา โดยรัฐบาลเยอรมนีเชื่อว่ากษัตริย์ไทยไม่ได้ละเมิดข้อห้ามของเยอรมนี เกี่ยวกับการห้ามปฏิบัติภารกิจทางการเมืองขณะประทับอยู่ในประเทศเยอรมนี

การปฏิบัติภารกิจทางการเมืองของกษัตริย์ไทยเป็นครั้งคราวขณะอยู่ที่เยอรมนีเป็นสิ่งที่สามารถกระทำได้ แต่จะผิดข้อห้ามก็ต่อเมื่อมีการปฏิบัติภารกิจทางการเมืองอย่างต่อเนื่องขณะอยู่ที่เยอรมนีเท่านั้น ซึ่งที่ผ่านมายังไม่มีการละเมิดกฎดังกล่าว

นอกจากนี้ แหล่งข่าวยังระบุเพิ่มเติมอีกว่า "พระองค์ทรงถือวีซ่าที่ได้รับอนุญาตให้ประทับอยู่ในเยอรมนีได้นานหลายปีในฐานะบุคคลทั่วไป และทรงได้รับเอกสิทธิ์คุ้มกันทางการทูตในฐานะประมุขแห่งรัฐ"