"อดีตพระพุทธอิสระ" นำมวลชนกลุ่มปกป้องสถาบันยื่น 3,000 รายชื่อ ต่อประธานรัฐสภา เพื่อคัดค้านการตั้งกรรมาธิการปฏิรูปสถาบัน

นายสุวิทย์ ทองประเสริฐ หรือ อดีตพระพุทธอิสระ นำกลุ่มผู้ชุมนุมเครือข่ายประชาชนปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ หรือ ศปปส. ยื่นหนังสือคัดค้านการตั้งกรรมาธิการวิสามัญปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ ต่อนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร พร้อมคัดค้านการแก้รัฐธรรมนูญในข้อที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทุกมาตรา โดยเอกสารการคัดค้านได้มีการแนบรายชื่อผู้ร่วมร้องคัดค้าน จำนวนกว่า 3,000 รายชื่อ

โดยมีนายแทนคุณ จิตต์อิสระ คณะทำงานทางการเมืองของประธานสภาผู้แทนราษฎรและนายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้มารับหนังสือจากกลุ่มผู้ชุมนุม

นายสุวิทย์ หรืออดีตพระพุทธอิสระ กล่าวว่า การมายื่นหนังสือคัดค้านในครั้งนี้ เพื่อความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ เพื่อพิทักษ์รักษาสถาบันอันเป็นที่เคารพสักการะของปวงชนชาวไทย โดยเห็นว่าการที่กลุ่มคณะราษฎร หรือ กลุ่มราษฎร พยายามเคลื่อนไหวให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และการที่เด็กออกมาแสดงความคิดเห็นหมิ่นสถาบันนั้นไม่สามารถยอมรับได้ และในวันที่ 5 ธันวาคม จะรวมตัวจัดชุมนุมเฉลิมพระเกียรติอย่างยิ่งใหญ่ ร่วมกับรัฐบาล โดยมีการหารือกับแกนนำคนอื่นๆ แล้ว

ทั้งนี้อดีตพระพุทธอิสระ ยังเปิดเผยว่าเตรียมรวบรวมรายชื่อนักวิชาการ และข้าราชการ ในสถานศึกษาที่อยู่เบื้องหลัง และเกี่ยวข้องในการปฎิรูปสถาบัน ซึ่งผิดระเบียบข้าราชการ และผิดกฎหมายอาญา โดยจะรวบรวมรายชื่อดำเนินการทางกฎหมายทั้งหมด

ขณะที่นายแทนคุณ ระบุว่าจะนำหนังสือของผู้ชุมนุมยื่นต่อกับประธานสภาทันที และเชื่อว่าวันนี้เวทีสภาจะเป็นเวทีสำคัญในการคลี่คลายสถานการณ์และแก้ไขปัญกาอย่างเป็นขั้นตอน พร้อมขอให้มั่นใจว่าสภาจะพยายามคลี่คลายความกังวล และข้อเรียกร้องที่ยิ่นไปจะเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณา

ภายหลังยื่นหนังสือ ผู้ชุมนุมได้ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ก่อนจะเก็บของแยกย้ายกันเดินทางกลับ โดยมีการประกาศผ่านเครื่องขยายเสียง หลังจากนี้หากผู้ชุมนุม โดยบางส่วนจะเดินทางไปร่วมกับผู้ชุมนุมกลุ่มประชาชนคนไทย นำโดยนายนิติธร ล้ำเหลือ หรือ ทนายนกเขา ที่สถานทูตเยอรมัน ในเวลา 14:00 น.