"เพื่อไทย" เตรียมขุนพล 20 คน อภิปรายในการประชุมสภาสมัยวิสามัญ พร้อมตั้งทีมตอบโต้หากถูกพาดพิง เน้นอภิปรายต้นตอปัญหา และข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุม

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทยเปิดเผยภายหลังการประชุม ส.ส. พรรคเพื่อไทย เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญ ระหว่างวันที่ 26-27 ตุลาคม 2563 ว่าพรรคเพื่อไทยได้เตรียมขุนพลสำหรับอภิปราย 20 คน เช่น นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว นายขจิตร ชัยนิคม นายชวลิต วิชยสุทธิ์ นางสาวจิราพร สินธุไพร นอกจากนี้ยังเตรียมทีมสำหรับตอบโต้ หากถูกพาดพิง เช่นนายสมคิด เชื้อคง นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน และนายจิรายุ ห่วงทรัพย์

โดยจะเน้นอภิปรายในประเด็น ความเป็นมาและต้นตอของปัญหา ข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้ชุมนุม และการแนะทางออกของประเทศ พร้อมย้ำให้ผู้อภิปรายระมัดระวังเรื่องละเอียดอ่อน และให้ยึดข้อบังคับการประชุมเป็นหลัก

ส่วนขั้นตอนการอภิปรายของพรรคเพื่อไทย จะเริ่มอภิปรายเปิดโดยนายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ตามด้วยนายประเสริฐ ซึ่งจะใช้เวลาคนละประมาณ 30 นาที จากนั้นจะเป็น ส.ส. ที่อภิปราย คนละ 10 นาที ก่อนที่วันสุดท้ายจะอภิปรายสรุป โดยนายสุทิน คลังแสง ประธานวิปฝ่ายค้าน 30 นาที ทั้งนี้ พรรคเพื่อไทยได้เวลาการอภิปรายรวม 4 ชั่วโมง

สำหรับประเด็นที่รัฐบาลขอเปิดอภิปราย 3 เรื่อง คือ พิจารณายกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ที่ใช้เพื่อควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 กรณีผู้ชุมนุมบางส่วนขัดขวางและหยุดขบวนเสด็จ และสถานการณ์การชุมนุม พรรคเพื่อไทยจะแบ่งการอภิปรายกับพรรคร่วมฝ่ายค้าน โดยจะประชุมสรุปอีกครั้งในวันพรุ่งนี้ รวมถึงการอภิปรายในประเด็นสถาบันเรื่องเป็นเรื่องละเอียดอ่อนด้วย