นักวิชาการด้านเคมี ประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระบุถึงเหตุท่อก๊าซระเบิด โดยมองว่า น่าจะเกิดจากปัจจัยภายนอก จนทำให้เกิดการระเบิดขึ้น

รศ. ดร. วีรชัย พุทธวงศ์ หรือ อาจารย์อ๊อด อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระบุถึงสาเหตุการเกิดก๊าซระเบิด ที่จังหวัดสมุทรปราการว่า น่าจะเกิดจากการใช้รถแบคโฮ ขุดซ่อมบำรุง แต่ขุดผิดจุดไปโดนท่อส่งก๊าซ ทำให้เกิดการระเบิดออกมา

เพราะปกติก๊าซที่ถูกส่งผ่านท่อจะเปลี่ยนสภาพเป็นของเหลว อุณหภูมิก็จะต่ำลง และท่อจะเย็น จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะเกิดจากความร้อนใต้ผิวดิน จนทำให้ท่อส่งก๊าซขยายตัวจนระเบิด ส่วนประเด็นที่น่าจะเกิดจากสนิมภายในท่อ ก็ยิ่งเป็นไปไม่ได้ เพราะมีท่อมีคุณสมบัติป้องกันสนิม

จึงสรุปได้ว่า เกิดจากปัจจัยภายนอก อย่างการใช้รถแบคโฮ ขุดไปโดนท่อส่งก๊าซ ทำให้มีก๊าซรั่วออกมา และมีคนทำให้เกิดประกายไฟจนเกิดการระเบิด

อาจารย์อ๊อด ยังบอกอีกว่า ก๊าซที่ระเบิดหากคนสูดดมอยู่ในระบบอากาศปิด อาจทำให้เสียชีวิต แต่ถ้าหากสูดดมในอากาศเปิด อาจทำให้มีอาการระคายเคืองระบบทางเดินหายใจขึ้นได้

"อ.อ๊อด" ม. เกษตรฯ เผยก๊าซรั่ว เพราะแบคโฮขุดผิดจุด