BTS เดินหน้าร้ององค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่นประเทศไทย ติดตามตรวจสอบกรณี รฟม. แก้เงื่อนไขในTOR สร้างรถไฟฟ้าสายสีส้ม อาจเกิดความไม่โปรงใส

นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ บีทีเอส เข้ายื่นหนังสือและส่งข้อมูลความผิดปกติ ที่รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ รฟม. ปรับเกณฑ์การประมูลหรือทีโออาร์ รถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์-มีนบุรี มูลค่ากว่า 1 แสน 4 หมื่นล้าน ต่อดอกเตอร์ มานะ นิมิตรมงคล เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่นประเทศไทย เพื่อติดตามตรวจสอบกรณีนี้

นายสุรพงษ์ กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ บีทีเอสได้ยื่นร้องต่อศาลปกครองในประเด็นนี้แล้ว เนื่องจากคณะกรรมการการจัดซื้อจัดจ้างที่แต่งตั้งขึ้นมาจาก รฟม. เปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในทีโออาร์ หลังปิดขายซองไปแล้ว โดยให้พิจารณาเรื่อง "เทคนิค" ควบคู่กับ"ราคา" ประมูลการก่อสร้างรถไฟฟ้า แทนที่จะพิจารณาเพียงราคาอย่างเดียวตามทีโออาร์เดิม ที่หากเอกชนรายใดเสนอราคาต่ำสุดจะเป็นผู้ชนะการประมูล

ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำอย่างยิ่ง ทำให้ BTS ที่เป็นหนึ่งในผู้ที่เข้าร่วมประมูลเสนอราคาโครงการนี้จึงกังวลถึงความไม่โปร่งใสอาจมีข้อได้เปรียบและเสียเปรียบ สำหรับ TOR เดิม เป็นหลักเกณฑ์ที่เกือบทุกโครงการใหญ่ๆ ในประเทศไทยใช้แบบนี้มาตลอดเพราะโปร่งใสเป็นธรรม แต่คณะกรรมการกลับปรับแก้หลังปิดการขายซอง บีทีเอสจึงได้ร้องต่อศาลปกครองขอให้ใช้หลักเกณฑ์เดิม

ส่วนการยื่นซองในวันที่ 6 พฤศจิกายนนี้ แม้บีทีเอสจะร้องต่อศาลปกครองแล้วและอยู่ในขั้นตอนการไต่สวน แต่ทางบีทีเอสก็จะยื่นซองราคาควบคู่ไปด้วย

ดร.มานะ นิมิตรมงคล เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่นประเทศไทย บอกว่า การเปลี่ยนสาระสำคัญในTOR ซึ่งคือกติกาในการแข่งขัน ในประเทศไทยไม่เคยเกิดขึ้นในโครงการใหญ่ๆ แบบนี้ หากคณะกรรมการจะเปลี่ยนกติกา ตามหลักต้องยกเลิกทีโออาร์เดิมก่อน เพราะทำแบบนี้เข้าข่ายขัดต่อหลักธรรมาภิบาล เกิดการแข่งขันไม่เสรี ถ้าเรายอมรับจะทำให้เสียความเชื่อมั่นนักลงทุนจากต่างประเทศ เรื่องนี้องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่นประเทศไทยจะติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด

บีทีเอสยื่นตรวจสอบ รฟม.แก้ไขทีโออาร์รถไฟฟ้าสีส้ม