"อนุชา" เตือนระวังมือที่ 3 ป่วนการชุมนุม 19 กันยายนนี้ ย้ำรัฐไม่แทรกแซงให้เกิดความรุนแรงแน่นอน พร้อมเรียกร้องทุกฝ่ายใช้เวทีสภาฯหากทางออกร่วมกัน เพราะลงถนนอาจไม่ใช่ประชาธิปไตยที่แท้จริง

นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  กล่าวถึงการชุมนุมของกลุ่มนักศึกษา 19 กันยายนนี้ ว่า ไม่กังวลต่อการชุมนุมของกลุ่มนักศึกษาประชาชนที่อาจเคลื่อนตัวมาที่ทำเนียบรัฐบาล และมองเรื่องการชุมนุมเป็นเรื่องปกติทางการเมือง ที่มักจะลงถนนเพื่อเรียกร้องตามสิทธิ์ มองว่าไม่น่าจะเป็นปัญหาใหญ่ และนายกรัฐมนตรี ก็ยืนยันชัดว่าม็อบนักศึกษาเป็นเหมือนลูกหลาน จะไม่เข้าไปก้าวล่วงแทรกแซงหรือทำให้เกิดความรุนแรง แต่ก็ต้องระวังมือที่ 3 เพราะเป็นเรื่องละเอียดอ่อน ทั้งนี้ไม่มีสัญญาณใดแตกต่างจากที่นายกรัฐมนตรีเคยพูดไว้ ส่วนตัวคิดว่าไม่มีอะไรมาก เพราะเป็นการเรียกร้องในสิ่งที่กลุ่มผู้ชุมนุมควรเรียกร้อง

นายอนุชา ยังกล่าวถึงข้อเรียกร้องของกลุ่มนักศึกษา ว่ารัฐบาลพร้อมรับฟังข้อเรียกร้องและคิดตามว่าจะดำเนินการอย่างไร และเป็นเรื่องของรัฐภาที่จะพูดคุยกัน โดยเฉพาะเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่กลุ่มผู้เรียกร้องต้องการเห็นไปในทิศทางที่กลุ่มผู้ชุมนุมต้องการ  ซึ่งต้องพูดคุยกันในระบอบรัฐสภาว่าจะนำพาสิ่งที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไร แต่ด้วยเจตจำนงของทุกฝ่ายถือเป็นนิมิตหมายอันดีว่ารัฐสภาพร้อมที่จะปฏิบัติตามข้อเรียกร้องของนิสิตนักศึกษาส่วนหนึ่ง จึงขอเรียกร้อง หากนิสิตนักศึกษาหรือผู้ชุมนุม อยากเห็นประชาธิปไตยก็ให้มาแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพราะหากจะพูดคุยกันแบบลงถนนและเรียกร้องในสิ่งที่ตัวเองต้องการทั้งหมดก็อาจจะไม่ใช่ประชาธิปไตย