กรมบัญชีกลาง พร้อมโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยและความพิการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนกันยายน 2563 ได้ในวันพรุ่งนี้ 17 กันยายน

หลังจากที่ การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนละ 600 ถึง 1,000 บาท และเบี้ยความพิการคนละ 800 ประจำเดือนกันยายน 63 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7,774 แห่ง ใน 76 จังหวัด ทั่วประเทศ ต้องเลื่อน จากวันที่ 10 กันยายนที่ผ่านมา

ล่าสุดมีรายงานว่า ขณะนี้กรมบัญชีกลางได้ดำเนินการ พร้อมโอนเงิน ให้ ผู้สูงอายุและผู้พิการ ทั้งรายเดิม และผู้ลงทะเบียนใหม่ เรียบร้อยแล้วใน วันพรุ่งนี้พฤหัสบดีที่ 17 กันยายน ตามความประสงค์ของผู้รับเบี้ยยังชีพ ทั้งแบบโอนเข้าบัญชีโดยตรง ที่คิดเป็น 80% และให้รับจากองค์กรปกครองท้องถิ่นคิดเป็น 20% ซึ่งถือว่าเร็วกว่ากำหนดเดิมที่แจ้งไว้ วันที่ 22 กันยายน