นายทวีศักดิ์ ณ ตะกั่วทุ่ง หัวหน้าพรรครวมพลังประชาชาติไทย พร้อมด้วย ส.ส. และกรรมการบริหารพรรค แถลงจุดยืนคัดค้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ชี้เป็นประโยชน์ต่อประชาชน แต่ไม่สมประโยชน์นักการเมือง - หวั่นตีเช็คเปล่าให้ ส.ส.ร.

นายทวีศักดิ์ ณ ตะกั่วทุ่ง หัวหน้าพรรครวมพลังประชาชาติไทย พร้อมด้วย ส.ส. และกรรมการบริหารพรรค แถลงจุดยืนคัดค้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ที่รัฐสภา จะมีการพิจารณาในวันที่ 23-24 กันยายนนี้ เนื่องจาก เห็นว่า กระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญนี้ ยังไม่ผ่านกระบวนการรับฟังความเห็นประชาชน ตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญ และยังไม่มีข้อเท็จจริงว่ารัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันมีความเลวร้ายอย่างไร จึงไม่มีความจำเป็นต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญในเวลานี้ เนื่องจาก รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน เป็นนวัตกรรมการเมืองที่เกิดขึ้นจากบทเรียนในอดีต ทั้งความขัดแย้งที่เกิดขึ้น การเรียกร้องจากประชาชน รวมถึงการป้องกันเผด็จการรัฐสภาที่เคยกระทำสิ่งที่ไม่ชอบธรรม อาศัยเสียงข้างมาก ซึ่งน่ากลัว และแยบยลกว่าเผด็จการทหาร

หัวหน้าพรรครวมพลังประชาชาติไทย ยังเห็นว่า หลายบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับประเทศ ทั้งแผนยุทธศาสตร์ชาติ ที่กำหนดแนวทางการพัฒนาประเทศระยะยาว ระบบการเลือกตั้งแบบจัดสรรปันส่วนผสม บัตรใบเดียวทุกคะแนนเสียงไม่ตกน้ำ ที่เปิดโอกาสให้หลายพรรคการเมือง ทำหน้าที่ผู้แทนฯ ในสภา

หัวหน้าพรรครวมพลังประชาชาติไทย ยังเห็นว่า การเรียกร้องให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญในครั้งนี้ จึงเป็นการเรียกร้องแก้ไขที่นักการเมืองไม่พอใจ ไม่สมประโยชน์ที่พึงประสงค์จากการเลือกตั้งที่คาดหวังไว้ เช่นเดียวกับ การเรียกร้องให้แก้ไขมาตรา 272 ที่เกี่ยวกับ อำนาจการเลือกนายกรัฐมนตรี ของ ส.ว.ตามบทเฉพาะกาล ก็มีระยะเวลาบังคับใช้เพียง 5 ปี และในคราวเลือกนายกรัฐมนตรีนั้น พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ก็ได้รับเสียงเกินครึ่งหนึ่งจาก ส.ส. โดยไม่ต้องใช้เสียง ส.ว.อุ้ม และหากต้องใช้เสียง ส.ว.อุ้ม รัฐบาลก็ไม่สามารถบริหารประเทศได้ เพราะจำเป็นต้องมีเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎร จึงไม่มีความจำเป็นต้องแก้ไขใด ๆ รวมถึงบทบัญญัติดังกล่าว ก็ผ่านการออกเสียงประชามติจากประชาชนด้วย

หัวหน้าพรรครวมพลังประชาชาติไทย ยังกล่าวถึงญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญ ที่มีการเสนอให้ตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ หรือ ส.ส.ร. มายกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยยังไม่ทราบว่า จะร่างขึ้นมาอย่างไร จึงเสมือนเป็นการเซ็นเช็คป่าว ให้ ส.ส.ร.ไปบัญญัติเอง และยังต้องสิ้นเปลืองงบประมาณกับการจัดการออกเสียงประชามติอีกด้วย

หัวหน้าพรรครวมพลังประชาชาติไทย ยังยืนยันด้วยว่า การแสดงจุดยืนของพรรคฯ ไม่มีการเชื่อมโยงอย่างทางการเมืองกับกลุ่มไทยภักดี ของนายแพทย์วรงค์ เดชกิจวิกรม อดีต CEO พรรครวมพลังประชาชาติไทยแต่อย่างใดทั้งสิ้น เพียงแต่มีการพูดคุยกันว่า มีจุดยืนที่เห็นพ้องกัน

ขณะที่ นายเขตรัฐ เหล่าธรรมทัศน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และโฆษกพรรคฯ ยืนยันว่า พรรคฯ เคารพทุกความเห็นต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญ แต่พรรคพิจารณาจากข้อมูลต่าง ๆ แล้ว ย้ำว่า บทบัญญัติต่าง ๆ ในรัฐธรรมนูญ ขณะนี้ เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ดีกว่าการยกเลิกและร่างใหม่ โดยไม่สามารถคาดเดาเนื้อหาได้ ส.ส.ของพรรครวมพลังประชาชาติไทย จึงขอคัดค้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญในครั้งนี้ เพื่อปกป้องประโยชน์ของประชาชนจนนาทีสุดท้าย