กกต. เผย พร้อมจัดเลือกตั้งท้องถิ่นทุกระดับ งบก็มีแล้ว แต่ยังต้องรอมติจากคณะรัฐมนตรี และยังไม่มีสัญญาณใด ๆ มาจากรัฐบาล

(11 ก.ย. 2563) นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น ว่า กกต. มีความพร้อมจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นทุกระดับ งบประมาณกว่า 800 ล้านบาทก็มีพร้อมแล้ว รอเพียงมติของคณะรัฐมนตรี ว่าจะออกพระราชกฤษฏีกาให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นระดับใดก่อน แต่ขณะนี้ยังไม่มีสัญญาณใด ๆ ที่ชัดเจนมาจาก ครม.

ส่วนเรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้ง สำหรับ อบจ. ดำเนินการเสร็จแล้วตั้งแต่เดือนเมษายน แต่รอประกาศในราชกิจจานุกเบกษา ส่วนการแบ่งเขตเทศบาล เหลือเพียงบางพื้นที่ที่มีปัญหาเรื่องเขตแดน รวมถึงการยกสถานะของเทศบาลที่ยังคงเป็นปัญหาอยู่ แต่คาดว่าจะใช้เวลาไม่นาน ก็จะแล้วเสร็จ

ขณะเดียวกัน ในวันนี้ กกต. ยังได้จัดบรรยายให้ความรู้สื่อมวลชน เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น เพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างกันเนื่องจากการเลือกตั้งท้องถิ่นมีความสำคัญไม่แพ้การเลือกตั้งระดับประเทศ หากประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่นเข้มแข็ง ประเทศก็จะเข้มแข็ง