"6 พรรคร่วมฝ่ายค้าน" ยื่น 4 ญัตติแก้ รธน. ปิดสวิตช์ สว.พ่วงยกเลิกคำสั่ง คสช.และประกาศ คสช.ที่อยู่เหนือรัฐธรรมนูญ พร้อมให้กลับมาใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ เลือกคน เลือกพรรค ด้านประธานสภาฯยันบรรจุทัน 23-24 กันยายนนี้

นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์  หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ในฐานะผู้นำฝ่ายค้าน นำ 6 พรรคร่วมฝ่ายค้าน ยื่นหนังสือต่อนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ 4 ญัตติ ประกอบด้วย ญัตติที่ 1 แก้ไข ม. 272 และ ม.159 เพื่อยกเลิกอำนาจวุฒิสภาในการเลือกนายกรัฐมนตรี และเพิ่มเนื้อหา ม.159 กำหนดว่า หากเลือกนายกรัฐมนตรี จากบัญชีพรรคการเมืองไม่ได้ ให้เลือกจากสมาชิก ส.ส.ได้ เพื่อปิดทางการเลือกนายกรัฐมนตรีคนนอกอย่างเด็ดขาด

ญัตติที่ 2 แก้ ม.270, 271 ยกเลิกอำนาจของวุฒิสภาในเรื่องการปฏิรูปประเทศ และอำนาจยับยั้งกฎหมายปฏิรูปประเทศ

ญัตติที่ 3 แก้ไข ม.279 ซึ่งเป็นการยกเลิกประกาศคำสั่ง และการกระทำของ คสช. ที่อยู่เหนือบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญทั้งหมด โดยเฉพาะเรื่องการละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชน

และ ญัตติที่ 4 แก้ไขระบบเลือกตั้งด้วยการ โดยแก้ไขระบบเลือกตั้งให้เป็นไปตามแนวทางของ รธน.ปี 2540 กลับไปใช้ระบบกาบัตร 2 ใบ เลือกคน และเลือกพรรค เพื่อให้เป็นไปตามเจตนาของประชาชนในการออกเสียงเลือกตั้งอย่างแท้จริง รวมทั้งตัดปัญหาบัตรเกิน บัตรเขย่ง ออกไปด้วย

ขณะที่นายชวน ชี้แจงว่า ญัตติร่างแก้รัฐธรรมนูญฉบับแรกของพรรคฝ่ายค้านได้บรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระไปแล้ว ส่วนฉบับที่ 2 ของพรรคร่วมรัฐบาล อยู่ระหว่างวุฒิสภาตรวจสอบดู ส่วน 4 ฉบับของพรรคร่วมฝ่ายค้านในวันนี้ จะส่งให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบว่าครบถ้วนทางกฎหมายหรือไม่ หากครบถ้วนก็จะรีบบรรจุเข้าสู่วาระพร้อมเพรียงกัน ในวันที่ 23-24 กันยายนนี้ สำหรับญัตติของพรรคก้าวไกลก่อนหน้านี้ สมาชิกลงชื่อไม่ครบจำนวนที่กำหนดไว้ตามกฎหมาย เป็นผลให้ญัตติต้องตกไป