"เพื่อไทย" พลีชีพป้องนักศึกษา สั่ง ส.ส. ทั่วประเทศ จับตาการชุมนุมและเตรียมใช้ตำแหน่ง ส.ส. ช่วยประกันตัวหากมีการดำเนินคดี

(14 ส.ค. 2563) นายสมคิด เชื้อคง ส.ส.อุบลราชธานี พรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่า ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานคณะทำงานเพื่อติดตามการชุมนุมของกลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน หลังจากสถานการณ์การชุมนุมในปัจจุบัน เป็นการใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตามวิถีทางการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและเป็นหน้าที่ของรัฐ ที่ต้องดูแลคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชนที่เข้าร่วมการชุมนุม ซึ่งอาจมีประชาชนได้รับผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมือง

ดังนั้น เพื่อเป็นการดูแลประชาชนที่เข้าร่วมการชุมนุมและเพื่อไม่ให้เกิดกรณีการสร้างสถานการณ์ของบุคคลในลักษณะประสงค์ร้ายต่อการชุมนุม นายไพจิต ศรีวรขาน ส.ส. นครพนม พรรคเพื่อไทย ในฐานะประธาน คณะกรรมาธิการการปกครอง สภาผู้แทนราษฎร ได้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อติดตามการชุมนุมของนักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชน โดยเป็น ส.ส. พรรคเพื่อไทย จากทั่วประเทศ ได้กำหนดภารกิจในการสังเกตการชุมนุมเป็นไปตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข พร้อมประสานงานร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อดูแลประชาชนที่เข้าร่วมการชุมนุมและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการชุมนุม รวมถึงรายงานการดำเนินการตามหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายของการชุมนุมแต่ละพื้นที่ต่อคณะกรรมาธิการการปกครองเพื่อรับทราบ

นายสมคิด ระบุต่อว่า การแต่งตั้งคณะทำงานอย่างเป็นทางการในลักษณะเช่นนี้ เพื่อป้องกันข้อครหาว่ามีนักการเมืองอยู่เบื้องหลังนักศึกษาตามที่หลายฝ่ายพยายามกล่าวหา จึงเรียนถึงพี่น้องประชาชนนักเรียน นิสิต นักศึกษา ว่าสามารถเข้าไปปรึกษาหารือและประสานงานกับ ส.ส. พรรคเพื่อไทยในแต่ละพื้นที่ได้ทันที พร้อมกำหนดให้ ส.ส. ในแต่ละจังหวัดได้เตรียมใบรับรองเงินเดือนเพื่อกรณีที่เกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ หรือมีนักเรียนนิสิตนักศึกษาประชาชนถูกจับกุมตัวแทนของพรรคเพื่อไทยโดยเฉพาะบุคคลที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะเข้าไปประกันตัวได้ทันที

นายสมคิด ย้ำว่า หากนักเรียนนิสิต นักศึกษา ประชาชนถูกข่มขู่คุกคาม สามารถเข้ามาขอความช่วยเหลือและประสานงานกับ ส.ส.พรรคเพื่อไทยในแต่ละพื้นที่ โดยจะเร่งเข้าไปช่วยเหลือและให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ โดยย้ำว่าจะทำหนังสือถึงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคเพื่อไทยทุกคน เพื่อให้เข้าใจในบทบาทและหน้าที่ดังกล่าวได้ตรงกัน ดังนั้นจึงไม่ต้องกังวลหากมีกรณีการข่มขู่คุกคามสามารถแจ้ง ส.ส.ในแต่ละพื้นที่ แต่ละจังหวัดได้ทันที