"เนตร นาคสุข" รองอัยการสูงสุด ที่สั่งไม่ฟ้องคดี "บอส" ขับรถชนดาบตำรวจ ยื่นหนังสือลาออกเเล้ว

(11 ส.ค. 2563) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เเหล่งข่าวจากสำนักงานอัยการสูงสุด เปิดเผยว่า นายเนตร นาคสุข รองอัยการสูงสุด ที่สั่งไม่ฟ้อง นายวรยุทธ หรือบอส อยู่วิทยา คดีขับรถยนต์หรูยี่ห้อเฟอร์รารี่พุ่งชนดาบตำรวจวิเชียร กลั่นประเสริฐ เสียชีวิตนั้น ได้ยื่นหนังสือลาออกจากราชการต่ออัยการสูงสุดเเล้ว

สำหรับนายเนตร จะครบกำหนดวาระการบริหารเนื่องจากอายุครบ 65 ปี ในวันที่ 30 ก.ย. 2563 ซึ่งเมื่อครบวาระตำเเหน่งบริหารเเล้วยังสามารถขอต่อเป็นอัยการอาวุโสได้จนครบอายุ 70 ปี ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการอัยการ (ก.อ.)

ซึ่งตาม พ.ร.บ.ข้าราชการฝ่ายอัยการมาตรา 58 บัญญัติว่า ข้าราชการอัยการผู้ใดประสงค์จะลาออกจากราชการให้ยื่นหนังสือขอลาออกต่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปชั้นหนึ่งเพื่อให้อัยการสูงสุดเป็นผู้พิจารณาเมื่ออัยการสูงสุดอนุญาตแล้ว ให้ถือว่าพ้นจากตำแหน่ง ในกรณีที่ข้าราชการอัยการขอลาออกเพื่อดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือเพื่อสมัครรับเลือกตั้งหรือรับการเสนอชื่อเพื่อสรรหาเป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือเพื่อไปดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญให้การลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ผู้นั้นขอลาออก

จากกรณีตามวรรคสอง ถ้าอัยการสูงสุดเห็นว่าจำเป็นเพื่อประโยชน์แก่ราชการจะยับยั้งการอนุญาตให้ลาออกไว้เป็นเวลาไม่เกินสามเดือนนับ แต่วันขอลาออกก็ได้ ในกรณีที่อัยการสูงสุดประสงค์จะลาออกจากราชการให้ยื่นหนังสือขอลาออกต่อ ก.อ. เพื่อให้ ก.อ. เป็นผู้พิจารณานั้นขอลาออก

อย่างไรก็ตาม ยังไม่ปรากฎว่าขณะนี้อัยการสูงสุดได้เซ็นคำสั่งอนุญาตหนังสือลาออกของนายเนตร

นอกจากนี้ ยังมีรายงานเพิ่มเติมอีกว่า สำหรับหนังสือที่นายเนตร ยื่นลาออกได้ให้เหตุผลสรุปว่า ยังยืนยันถึงการสั่งคดีดังกล่าวว่าเป็นการใช้ดุลพินิจโดยถูกต้องถูกระเบียบปฏิบัติและใช้เหตุผลประกอบอันสมควร แต่เนื่องจากสถาบันอัยการโดนกดดันจากสังคม จึงเห็นว่าเพื่อรักษาภาพพจน์ขององค์กร ขอแสดงความรับผิดชอบโดยการลาออก

"เนตร นาคสุข" รองอัยการสูงสุด ที่สั่งไม่ฟ้องคดี "บอส" ยื่นหนังสือลาออกเเล้ว