นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค.เผยที่ประชุมศบค. เคาะคลายล็อก เฟส 6 อนุญาต 4 กลุ่มต่างชาติเข้าประเทศไทย ยืนยันมีมาตรการรัดกุม เคร่งครัด และต้องกักตัวก่อน 14 วัน

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศบค. ที่ประชุมศบค.อนุมัติ มาตรการคลายล็อกเฟส 6 หรือ ผ่อนคลายระยะที่ 6 โดยอนุญาตชาวต่างชาติ4 กลุ่มเข้าประเทศ โดยมีมาตรการควบคุมติดตามอย่างรัดกุม ประกอบด้วย

1.ต่างชาติจัดการแสดงสินค้าในราชอาณาจักร โดยเป็นกลุ่มคนที่ไม่ได้มาก เข้ามาในวัน เวลาที่กำหนด

2.อนุญาตต่างชาติถ่ายทำภาพยนตร์ โดยมีตารางกำหนดแผน วันและเวลา สามารถควบคุมได้

3.แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติที่จะเข้ามา เป็นแรงงาน เนื่องจากนี้เราขาดแรงงานในภาคอุตสาหกรรมอาหาร และการก่อสร้าง ซึ่งจะต้องใช้คนจำนวนมาก จึงต้องเปิดให้บุคคลเหล่านี้เข้ามาให้เศรษฐกิจขับเคลื่อน

4.กลุ่มที่เข้ามารักษาพยาบาล เช่น เสริมความงาม และปรึกษาเรื่องการมีบุตรฯ นายแพทย์ทวีศิลป์ ยืนยันว่า จะมีการออกแนวปฏิบัติก่อนจะเข้ามาต้องทำอะไร เกิดอะไรขึ้นบ้าง ต้องอยู่ในสถานที่กักกันที่ศบค.อนุมัติให้เป็นสถานที่กักตัว 14 วัน รวมทั้งต้องมีเจ้าหน้าที่กำกับคนที่เข้ามา

แนวปฏิบัติในการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าสำหรับชาวต่างชาติ
ข้อปฏิบัติก่อนการเดินทาง (เข้าประเทศ)
1. ตรวจหาเชื้อ Covid-19 ไม่เกิน 3 วัน ก่อนเดินทาง
2. ทำประกันสุขภาพ (ประกัน Covid-19) ตามข้อกำหนดของรัฐบาล USD 100,000
3. ข้อมูลที่ต้องแจ้งกับผู้จัดงานก่อนการเดินทาง
3.1 โปรแกรมการเดินทางและกำหนดการที่อยู่ในประเทศไทย
3.2 ผลการตรวจว่าไม่พบเชื้อ
3.3 ตั๋วเครื่องบินทั้งมาและกลับ
3.4 ลงนามในหนังสือยืนยันการปฏิบัติตามระเบียบที่รัฐบาลไทย และที่ผู้จัดงานกำหนด
3.5 เลือกแพตเกจการดูแลระหว่างอยู่ในประเทศไทย ซึ่งบริหารจัดการโดย DMG ที่ได้รับการรับรอง
3.6 ระบุโรงแรมที่พัก ตามที่ผู้จ้ดงานกำหนดให้เท่านั้น (โคยการรับรองของ ศบค.)
4, ลงทะเบียนแอพพลิเคชั่น " ไทยชนะ " และแอพพลิเคชั่น "หมอชนะ" สำหรับการบันทึกประวัติ
(ประสานงานให้มีภาษาอังกฤษ)