เลขาฯ สมช. เผย ศบค. มีมติขยายการประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน อีก 1 เดือน งดเว้นมาตราการ 9 ว่าด้วยการห้ามชุมนุม เเสดงความบริสุทธิ์ใจ ไม่มีนัยยะทางการเมือง เตรียมชง ครม. วันพุธหน้า

(22 ก.ค. 2563) พล.อ.สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาฯ สมช. กล่าวชี้แจงเหตุผลในการต่ออายุการประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ว่า จำเป็นต้องมีอำนาจกฎหมายเชิงป้องกันในการแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพ มีระบบการจัดการแบบรวมศูนย์ที่ปฏิบัติงานได้รวดเร็ว และในต่างประเทศยังมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นนับแสนคนต่อวัน

แต่ยืนยันว่า จะไม่ใช้มาตรา 9 มาห้ามการชุมนุม ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ก็เพื่อใช้ควบคุมโรคเพียงอย่างเดียว ไม่เกี่ยวกับการเมือง อย่างไรก็ตาม การชุมนุมจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีบังคับใช้อยู่แล้ว

ไม่ห้ามชุมนุม เลขาฯ สมช. เผย ไม่ใช้มาตรา 9 แม้ต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน