ส.ว. จี้รัฐบาล จัดการม็อบละเมิดสถาบันฯ หวั่นสร้างความแตกแยก ด้าน พล.อ.ชัยชาญ ลั่น ดำเนินคดีถึงที่สุดหากพบว่าละเมิด

ในการประชุมวุฒิสภาวันนี้ (20 ก.ค. 2563) ประธานวุฒิสภา ได้เปิดโอกาสให้สมาชิกวุฒิสภาตั้งกระทู้ถามนายกรัฐมนตรี ถึงการดำเนินการแก้ไขปัญหาในเรื่องที่เป็นความเดือดร้อนของประชาชน

โดยนายคำนูณ สิทธิสมาน สมาชิกวุฒิสภา ตั้งกระทู้ถามด้วยวาจาในเรื่องการชุมนุมทางการเมืองของกลุ่มเยาวชนปลดแอก เมื่อวันที่ 18 ก.ค. ที่ผ่านมา ว่าการชุมนุมดังกล่าว มีประเด็นที่สร้างความไม่สบายใจให้กับคนไทยอย่างมากที่มีการเผยแพร่ภาพไม่เหมาะสมออกมาในเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องของการชุมนุม จนกระทบกระเทือนจิตใจของประชาชน ซึ่งการชุมนุมที่มีประเด็นลักษณะนี้ในประวัติศาสตร์เป็นเรื่องอันตราย อาจจะมีการชุมนุมจากอีกฝ่ายที่เห็นต่างขึ้นมาได้ ดังนั้น จึงถามรัฐบาลว่ามีแนวทางการดูแลการชุมนุมให้สงบเรียบร้อยอย่างไร ไม่ให้บ้านเมืองกลับไปมีความขัดแย้งแบบก่อนปี 2557 อีก

โดย พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นผู้แทนนายกรัฐมนตรี ในการตอบกระทู้ถาม ยืนยันว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น นายกรัฐมนตรี ห่วงใยผู้ชุมนุมอย่างมากเนื่องจากอยู่ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และเป็นห่วงเนื้อหาสาระในการแสดงออกของชุมนุมบางส่วนอาจที่ทำให้ประชาชนส่วนใหญ่มีความรู้สึกไม่สบายใจ ซึ่งรัฐบาลทราบดีถึงสิทธิเสรีภาพที่รัฐบาลไม่สามารถไปปิดกั้นได้ แต่การใช้สิทธิเสรีภาพจะต้องไม่ไปละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น ต้องอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย ไม่กระทบต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และต้องไม่มีนัยยะแอบแฝง ไม่ละเมิดสถาบันฯโดยเด็ดขาด หากมีการชุมนุมลักษณะนี้ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตามกฎหมายในทุกกรณี ยืนยันว่ารัฐบาลมีแนวทางในการดูแลการชุมนุมให้เกิดผลกระทบกับประชาชนน้อยที่สุด รวมถึงให้เจ้าหน้าที่อดทน อดกลั้นและเน้นชี้แจงด้วยเหตุและผล

ส่วนข้อเรียกร้องที่กลุ่มผู้ชุมนุมเสนอ 3 ข้อ ยืนยันว่าฝ่ายรัฐบาลพร้อมรับฟังข้อเสนอ ซึ่งเรื่องที่เรียกร้องให้มรการยุบสภานั้นเห็นว่าเป็นเรื่องทางการเมืองที่นายกรัฐมนตรีเป็นผู้พิจารณา ส่วนเรื่องการคุกคามประชาชนนั้นรัฐบาลได้กำชับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการตามกฎหมายไม่ให้มีการข่มขู่คุกคามใด ๆ เกิดขึ้น ส่วนการแก้ไขรัฐธรรมนูญรัฐบาลได้ให้มีตั้งคณะกรรมาธิการการศึกษาแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญอยู่แล้ว และพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากส่วนต่าง ๆ