นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธินโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ชี้แจงกรณีนักการฑูตเอสโทเนีย ที่จะขอเข้าพักในคอนโดนย่านสุขุมวิท ซึ่งทางคอนโดไม่ได้อนุญาติให้เข้าพัก ทั้งนี้ กระทรวงการต่างๆประเทศได้ประสาน กระทั่งเวลา 23.00 น. นักการฑูตคนดังกล่าวได้ไปพักโรงแรมแกรนเซนเตอร์พ้อยท์ Terminal 21 ซึ่งเป็นสถานที่ที่รัฐฯ จัดให้เป็น Alternative State Quarantine โดยให้เสียค่าใช้จ่ายเอง

ทั้งนี้ จากการประชุมของคณะกรรมการเฉพาะกิจ ได้มีมติเปลี่ยนข้อกำหนดให้นักการฑูตที่จะเข้ามา ต้องเข้ากักตัวใน State Quarantine และ ยืนยันว่า ฑูตชาวเอสโทเนียไม่มีการติดเชื้อและตรวจหาเชื้อที่สนามบินสุวรรณภูมิแล้ว จึงปล่อยตัวออกจากสนามบืนตามสถานการณ์ปกติ