ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้ง สั่งเลือกตั้งใหม่ในพื้นที่ เขต 5 จ.สมุทรปราการ แทนที่ "กรุง ศรีวิไล" กรณีคนใกล้ชิดมอบพวงหรีด-เงินใส่ซองช่วยงานศพ

(30 มิ.ย. 2563) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้ง มีคำพิพากษาให้มีการเลือกตั้งใหม่ในเขตเลือกตั้งที่ 5 จ.สมุทรปราการ จากกรณีที่ กกต. ร้องขอให้ศาลวินิจฉัยการให้ใบเหลืองแก่นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก ส.ส.เขต 5 จ.สมุทรปราการ พรรคพลังประชารัฐ กรณีกล่าวหาให้ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวนเป็นเงินได้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้แก่นายกรุงศรีวิไล เมื่อคนใกล้ชิดได้ไปมอบพวงหรีดและเงินใส่ซองช่วยงานศพ 1,000 บาท ให้กับประชาชนในพื้นที่

โดยศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่า กรณีนี้มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง มิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม แต่ไต่สวนแล้วไม่ได้ความชัดว่าเป็นการกระทําของผู้ได้รับเลือกตั้ง จึงพิพากษาให้มีการเลือกตั้งใหม่ แทนที่ นายกรุงศรีวิไล ตามมาตรา 133 ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร