เผย (ร่าง) ผ่อนคลายกิจการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ จัดโต๊ะเว้นระยะห่าง ให้เข้ากลุ่มละไม่เกิน 5 คน ห้ามร่วมโต๊ะกับกลุ่มอื่น เตรียมเสนอ ศบค.ชุดใหญ่ พิจารณา

(24 มิ.ย. 2563) นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ​ หรือ ศบค. เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ (ร่าง) ผ่อนคลายกิจการ/กิจกรรม สถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ รวมถึงสถานประกอบการคล้ายสถานบริการ เช่น โรงเบียร์ โรงเหล้า ลานเบียร์

โดยกำหนดให้สถานบริการดังกล่าว ต้องมีใบอนุญาตสถานบริการ ในการจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม และจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีการแสดงดนตรีเพื่อความบันเทิง

ส่วนมาตรการควบคุมที่จะต้องใช้หากได้รับอนุญาตให้กลับมาเปิดกิจการมีดังนี้
- ให้บริการได้ไม่เกิน 24.00 น.
- จัดระยะนั่ง/ยืน ไม่ต่ำกว่า 1 เมตร และจำกัดจำนวนผู้ใช้บริการตามขนาดของพื้นที่
- ห้ามร่วมโต๊ะกับกลุ่มอื่น
- พนักงานต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
- มีระบบระบายอากาศที่ดี
- ทำความสะอาดห้องสุขา พื้นผิวสัมผัสอย่างสม่ำเสมอ
- เช็กอินเข้า-ออกสถานที่

นอกจากนี้ ยังมีมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดเสริมขึ้นมาด้วย เช่น
- คัดกรองอายุ อุณหภูมิ สภาพร่างกาย
- งดกิจกรรมส่งเสริมการขายทุกประเภท
- กำหนดให้แต่ละกลุ่มเข้าใช้บริการได้กลุ่มละไม่เกิน 5 คน
- งดการเต้นนอกพื้นที่บริเวณโต๊ะ/ที่นั่ง
- หลีกเลี่ยงการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในรูปแบบเหยือก หรือภาชนะที่ใช้ร่วมกัน
- ติดตั้งกล้องวงจรปิดให้ครอบคลุมพื้นที่ร้าน

สำหรับมาตรการดังกล่าว ต้องนำเข้าที่ประชุม ศบค.ชุดใหญ่ เพื่อพิจารณาภาพรวมก่อน อาจจะมีการปรับบางมาตรการ หากเห็นชอบก็จะประกาศผ่อนคลายในวันที่ 1 ก.ค.นี้