ที่ประชุม ครม. มีมติให้หยุดชดเชยช่วงวันสำคัญทางพุทธศาสนายาว 4 วัน ตั้งแต่วันที่ 4-7 กรกฎาคมนี้

(23 มิ.ย. 2563) นายอิทธิพล​ คุณปลื้ม​ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม​ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี ว่า ที่ประชุม ครม. มีมติให้หยุดชดเชยช่วงวันสำคัญทางพุทธศาสนายาว 4 วัน ตั้งแต่วันที่ 4-7 กรกฎาคมนี้ ตามที่สำนักเลขาธิการนายกฯ เสนอ
 
เนื่องจากเห็นว่า วันที่ 4 กรกฎาคม ตรงกับวันอาสาฬหบูชา และวันที่ 5 กรกฎาคม ตรงกับวันเข้าพรรษา จึงให้มีวันหยุดชดเชยทั้ง 2 วันสำคัญ รวมเป็น 4 วัน และเลื่อนการประชุม ครม. เป็นวันพุธที่ 8 กรกฎาคม และการประชุม ครม. ที่จะมีขึ้นในวันที่ 28 กรกฎาคมนั้น ก็จะเลื่อนไปประชุมในวันที่ 29 กรกฎาคม แทน
 
ทั้งนี้ ยังไม่ได้มีการใช้โควต้าเลื่อนวันหยุดสงกรานต์ โดยวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ 3 วัน จะยังคงอยู่เช่นเดิม โดยนายกรัฐมนตรี จะรอดูผลประเมินโควิด-19 ก่อน และจะให้พิจารณาโครงการฟื้นฟูต่าง ๆ ซึ่งนายกรัฐมนตรี ได้ให้แนวทางในการพิจารณาวันหยุดเพิ่มเติมโดยให้คำนึงถึงโครงการฟื้นฟู และพัฒนาที่จะใช้งบฯ 4 แสนล้านบาทด้วย เพื่อให้เป็นปัจจัยหนุนในการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยเฉพาะเรื่องการท่องเที่ยวภายในประเทศเป็นหลัก อีกทั้งเดือนกรกฎาคมมีวันหยุดยาวอยู่แล้ว จึงให้ใช้ตามปกติ ยังไม่ได้ใช้วันชดเชยสงกรานต์ ส่วนวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ค่อยไปพิจารณาเพิ่มเติมในเดือนอื่น โดยอาจจะพิจารณาให้หยุดต่อเนื่องกับวันหยุดอื่นเพื่อให้เกิดการเคลื่อนตัวทางเศรษฐกิจ เพราะจะเกิดการเดินทาง และการหมุนเวียนรายได้
 
นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี ยังได้มอบหมายให้ทุกกระทรวง โดยเฉพาะกระทรวงการคลัง และสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คอยติดตาม ประเมินตัวเลขทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นในช่วงวันหยุดยาว 4 วันนี้ แล้วให้รายงานกลับมาให้ที่ประชุม ครม.ทราบ เมื่อผ่าน พ.ร.บ.งบประมาณ ปี 64 แล้ว จะให้คณะกรรมการกลั่นกรองรายงานผลงบฯ 4 แสนล้านบาทรอบแรกให้ที่ประชุม ครม.ทราบในสัปดาห์แรก หลังช่วงวันหยุดยาว 4 วันดังกล่าว