สถานการณ์การแพร่ระบาดของ #โควิด19 ล่าสุดในวันนี้ พบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 4 คน โดยทั้งหมดเดินทางมาจากประเทศอินเดีย และเข้าพักในสถานกักกันโรคของรัฐ

(12 มิ.ย. 2563) นายแพทย์ ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. แถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยว่า วันนี้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 4 คน แต่ไม่มีผู้เสียชีวิต

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ประกอบด้วย
- รายที่ 1 หญิงไทย อายุ 29 ปี อาชีพแม่บ้าน เดินทางกลับจากอินเดีย 4 มิ.ย.
- รายที่ 2-4 ชายไทยอายุ 37 และ 53 ปี อาชีพรับจ้าง และหญิงไทย อายุ 44 ปี อาชีพพนักงานนวด เดินทางจากอินเดียถึงไทย พร้อมกัน เมื่อ 5 มิ.ย.
(ทั้งหมดอยู่ใน State Quarantine)

รวมผู้ติดเชื้อสะสม 3,129 คน แบ่งเป็น
รักษาหายแล้ว 2,987 คน
กำลังรักษา 84 คน
เสียชีวิตสะสม 58 คน

นอกจากนี้ โฆษก ศบค. ยังเปิดเผยอีกว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ยกเลิกการห้ามออกนอกเคหสถาน หรือการยกเลิก แต่ยังคงควบคุมการเดินทางเข้าราชอาณาจักร ทั้งทางบก น้ำ และอากาศ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 15 มิ.ย. เป็นต้นไป