สถานการณ์การแพร่ระบาดของ #โควิด19 ล่าสุดในวันนี้ พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 2 คน โดยเป็นคนไทยที่เดินทางมาจากประเทศรัสเซีย และคูเวต ก่อนเข้ากักกันโรคที่สถานที่ซึ่งรัฐจัดให้

(6 มิ.ย. 2563) แพทย์หญิง พรรณประภา ยงค์ตระกูล ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. แถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยว่า ในวันนี้พบผู้ป่วยเพิ่มขึ้น 2 คน โดยเป็นคนไทยที่เดินทางมาจากประเทศรัสเซีย และคูเวต ก่อนเข้ากักกันโรคที่สถานที่ซึ่งรัฐจัดให้

- นักศึกษาชายไทย อายุ 22 ปี กลับจากรัสเซีย เข้าพักที่ State Quarantine จ.ชลบุรี วันที่ 1 มิ.ย. พบเชื้อเมื่อ 4 มิ.ย.
- คนไทยกลับจากคูเวต ถึงไทยเมื่อ 24 พ.ค. เข้าพักที่ State Quarantine กทม. พบเชื้อเมื่อ 4 มิ.ย.
(ทั้ง 2 ราย ติดเชื้อแบบไม่แสดงอาการ)

รวมผู้ติดเชื้อสะสม 3,104 คน แบ่งเป็น
รักษาหายแล้ว 2,971 คน
กำลังรักษา 75 คน
เสียชีวิตสะสม 58 คน