"ธนกร" เผย "อุตตม" สั่งเก็บตกช่วยเยียวยาประชาชน 9 ล้านคน ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มเปราะบาง และกลุ่มตกหล่น

(5 มิ.ย. 2563) นายธนกร วังบุญคงชนะ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลัง เตรียมช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 รอบสุดท้ายไม่เกิน 9 ล้านคน โดยเป็นกลุ่มที่ตกหล่นไม่ได้รับการช่วยเหลือจากมาตราการต่าง ๆ ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่
1.กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ตรวจสอบแล้วจำนวน 1.2 ล้านคน
2.กลุ่มผู้ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกัน แต่ลงทะเบียนไม่สำเร็จจำนวน 1.7 ล้านคน โดยตรวจสอบความซ้ำซ้อนแล้วเหลือเพียง 3 แสนคน
3.กลุ่มเปราะบาง เด็ก ผู้พิการ และผู้สูงอายุ ซึ่งผ่านความเห็นชอบจาก ครม. แล้วจำนวน 13 ล้านคน โดยผ่านการตรวจสอบแล้วเหลือ 7 ล้านคน
และ 4.กลุ่มประกันสังคมอีก 6.6 ล้านคน ที่จ่ายประกันสังคมยังไม่ครบ 6 เดือน ซึ่งยังไม่ได้รับความช่วยเหลือตามสิทธิ์ประกันสังคม

นอกจากนี้ นายธนกร ยังกล่าวอีกว่า นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง สั่งการให้เร่งช่วยเหลือแล้ว โดยจะนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองเงินกู้ 1 ล้านล้านบาทก่อนเสนอ ครม. ต่อไป

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการจ่ายเงินเยียวยา 5,000 บาทนั้นสำเร็จเรียบร้อยแล้วมีผู้ผ่านเกณฑ์ได้รับสิทธิ์จำนวน 15.1 ล้านคน และจ่ายเงินไปแล้วจำนวน 15 ล้านคน ส่วนการรับเรื่องร้องเรียนหน้ากระทรวงการคลังและสาขาธนาคารของรัฐมีจำนวน 8.6 แสนคน โดยนำมาคัดกรองแล้ว 1 แสนคน พบว่าเป็นผู้ที่ยังไม่มาลงทะเบียนและตกหล่นกว่า 6.4 พันคน ที่เหลือได้รับการช่วยเหลือไปแล้วในกลุ่มต่าง ๆ และในจำนวนนี้ไม่เข้าเกณฑ์ 1.2 หมื่นคน โดยส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มเปราะบางและตกหล่น 9 ล้านคน

ทั้งนี้ เมื่อการเยียวยาเสร็จก็จะเข้าสู่การฟื้นฟูต่อไป ซึ่งทางกระทรวงการคลัง ได้เดินหน้าไปแล้วผ่านโครงการก้าวต่อไปเราไม่ทิ้งกัน