ทีมงานช่อง 8 กระจายกันนำสิ่งของจำเป็นที่ผู้ใจบุญร่วมบริจาคไปเติม "ตู้ช่อง 8 ปันด้วยใจให้ด้วยรัก" ที่ ข่าวช่อง 8 ร่วมกับโฮมโปร ส่งต่อความสุขไปสู่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19

"ตู้ช่อง 8 ปันด้วยใจให้ด้วยรัก" ตั้งไว้ทั้ง 4 จุด ใน กทม. คือ ชุมชนวัดลาดปลาเค้า ชุมชนนครหลวง เสนานิคม 1 สน.โชคชัย 4 และวัดหลักสี่ ตามความตั้งใจของข่าวช่อง 8 ร่วมกับโฮมโปร ที่อยากให้ตู้นี้เป็นเป็นจุดเริ่มต้นแห่งการแบ่งปันน้ำใจ ในภาวะที่ทุกคนกำลังเผชิญสถานการณ์โควิด-19 

คุณผู้ชมในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง สามารถไปเปิดตู้ รับความสุขจากพวกเราได้ โดยมีทั้งของกิน ของใช้ และยารักษาโรค อาทิ ปลากระป๋อง และอาหารสำเร็จรูปพร้อมทาน ผลิตภัณฑ์ปรุงรส ผลิตภัณฑ์ซักผ้า น้ำดื่ม เครื่องดื่มชูกำลัง และขนม ส่วนใหญ่เป็นผู้สนับสนุนหลักของทางช่อง 8 

ประชาชนที่มารับสิ่งของจาก "ตู้ช่อง 8 ปันด้วยใจให้ด้วยรัก" ขอบคุณและชื่นชมที่ช่อง 8 ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือในยาม ที่เดือดร้อน ขาดรายได้จากพิษโควิด -19 

ทั้งนี้ ขอความมือให้หยิบกันแต่พอดี เพื่อให้เพียงพอกับคนที่กำลังเผชิญวิกฤตเดียวกัน 

สำหรับผู้ใจบุญที่ต้องการมีส่วนร่วมแบ่งปันสิ่งของจำเป็นในตู้ปันด้วยใจให้ด้วยรักกับทางช่อง 8 สามารถมาเติมได้ในกรุงเทพฯ มี 4 จุดด้วยกัน คือใน วัดหลักสี่ วัดลาดปลาเค้า ชุมชนนครหลวง และหน้า สน.โชคชัย 4

โครงการ " ตู้ช่อง 8 ปันด้วยใจให้ด้วยรัก"