ที่ประชุม ศบค. มีมติเห็นชอบให้ต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ออกไปอีก 1 เดือน เพื่อควบคุมการแพร่ระบาด

(22 พ.ค. 2563) ที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ ศบค. ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะผู้อำนวยการ ศบค. เป็นประธานการประชุมในวันนี้ ได้มีมติเห็นชอบให้ประกาศใช้ พระราชกำหนด (พ.ร.ก.) การบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ออกไปอีก 1 เดือน โดยจะสิ้นสุดในวันที่ 30 มิ.ย. 2563 ตามที่ พล.อ.สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เสนอรายงาน

โดยหลังจากนี้ จะมีการนำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันที่ 26 พ.ค. 2563 เพื่อพิจารณาอีกครั้งว่าจะเห็นชอบด้วยหรือไม่