กรมราชทัณฑ์ ไล่ออกข้าราชการที่ทำผิดวินัย มีพฤติการณ์ที่เสื่อมเสีย ทำให้ประชาชน เกิดความไม่เชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ จำนวน 12 คน

พันตำรวจเอก ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยว่า กรมราชทัณฑ์ ได้จัดการประชุม อ.ก.พ. กรมราชทัณฑ์ ครั้งที่ 2/2563 เพื่อพิจารณาลงโทษข้าราชการที่ทำผิดวินัย มีพฤติการณ์ที่เสื่อมเสีย ทำให้ประชาชน เกิดความไม่เชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์

โดยที่ประชุมได้พิจารณาข้าราชการที่กระทำผิดวินัย จำนวน 15 คน โดยมีมติ
ไล่ออกจากราชการ จำนวน 12 คน มีพฤติการณ์ต่าง ๆ ได้แก่

1. ถูกดำเนินคดีในข้อหามียาเสพติดไว้ในครอบครอง (2 คน)

2.ยึดโทรศัพท์มือถือจากผู้ต้องขัง แต่เรียกรับเงินเพื่อ แลกกับการไม่ดำเนินคดีอาญาและวินัย (1 คน)

3. ลักลอบนำโทรศัพท์มือถือเข้าไปภายในเรือนจำ (1 คน)

4. ปลอมลายมือชื่อเพื่อเบิกค่าตอบแทนวิทยากร (1 คน)

5. ปล่อยปะละเลยให้ผู้ต้องขังเรือนจำชั่วคราวใช้โทรศัพท์มือถือ เงินสด มีเพศสัมพันธ์กับภรรยาที่มาเยี่ยม และตัดต้นไม้ของเรือนจำโดยไม่รับอนุญาต (1 คน)

6. มีส่วนรู้เห็นเกี่ยวกับการ ลักลอบโยนโทรศัพท์มือถือและยาเสพติดเข้าเรือนจำ โดยได้รับประโยชน์ตอบแทน (1 รคน)

7. ลักลอบนำยาแก้ปวดเฉียบพลัน ทรามาดอล เข้าไปให้ผู้ต้องขังรับประทานและ
จำหน่ายในเรือนจำโดยได้รับผลประโยชน์ตอบแทน (1 คน)

8. เรียกรับเงินจากญาติผู้ต้องขัง เพื่ออำนวยความสะดวกดูแลผู้ต้องขังภายในเรือนจำ (1 คน) และ

10. ขาดราชการเกิน 15 วัน (3 คน)

ที่ประชุมยังมีมติให้ออกจากราชการ 1 คน กรณี ถูกกล่าวหาว่านำโทรศัพท์มือถือเข้าไปให้ผู้ต้องขังภายในเรือนจำโดยได้รับประโยชน์ตอบแทน รวมถึงมีมติ ปลดออก จากราชการอีก 2 คน เป็นกรณี ขาดราชการเกิน 15 วัน 1 คน และรับเงินเป็นค่าตอบแทนลักลอบนำบุหรี่เข้าภายในเรือนจำ 1 คน

พันตำรวจเอก ณรัชต์ฯ ยังกล่าวต่อไปว่า กรมราชทัณฑ์ ได้เน้นย้ำให้ข้าราชการในสังกัดฯ ยึดถือปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบอย่างเคร่งครัด แต่ยังมีข้าราชการส่วนน้อยที่มีพฤติการณ์กระทำผิด จึงได้มีการพิจารณาลงโทษข้าราชการที่กระทำผิด เพื่อมิให้เป็นแบบอย่างกับข้าราชการอื่นๆ ตลอดจนเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ราชทัณฑ์ต่อไป