แพทย์ศิริราชระบุว่าการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสระยะ 2 จะน่ากลัวกว่าระยะแรก เนื่องจากรอบแรกคนส่วนใหญ่จะเกิดความกลัว

คุณหมอแนะนำนว่า ช่วงการผ่อนคลายจะต้องมี 3 องค์ประกอบ ที่ต้องทำไปด้วยกัน ดังนี้

1. ผู้บริหารประเทศต้องเฝ้าติดตามอัตราการแพร่กระจายของเชื้อ ถ้ามีการแพร่เชื้อมากขึ้นและเร็ว ต้องกล้าตัดสินใจให้เร็วที่จะกลับสู่การควบคุม

2. ผู้ประกอบการ ต้องร่วมกันกลับมารับผิดชอบ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด

3. คนไทยทั้งประเทศ ต้องรักษาความสะอาด ดูแลตัวเองอย่างเข้มงวด

ซึ่งสิ่งที่จัดการโรคนี้ได้ คือ ระบบภูมิคุ้มกันของคนและระบบภูมิคุ้มกันของสังคมนั่นเอง

ช่วงที่ผ่านมาคนไทยทุกคนดูแลตัวเองดีมาก ทั้งรักษาความสะอาด อยู่บ้าน แต่สิ่งเหล่านี้เริ่มผ่อนแล้ว

แต่ถ้าดูแลตัวเองเสมอ โอกาสติดเชื้อก็จะน้อย ฉะนั้นขอให้ทุกคนอย่าผ่อนจนเกินไป แต่หากตัวเลขจะกลับมาเพิ่มขึ้น ก็ขอให้การตัดสินใจกลับมาควบคุมทันที

รู้ทันโควิด...หมอเตือน 3 องค์ประกอบ ป้องกันโควิดระบาดรอบ 2