สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ลงนามแต่งตั้งให้ธนาคารกรุงไทย และธนาคารออมสิน ให้สามารถรับขึ้นเงินรางวัลได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ยกเว้นรางวัลที่ 1

(12 พ.ค. 2563) สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ลงนามแต่งตั้งให้ธนาคารกรุงไทย และธนาคารออมสิน สามารถให้บริการรับขึ้นเงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือลอตเตอรี่ ผ่านสาขาธนาคารทั่วประเทศ เพิ่มเติมอีก 2 ธนาคาร จากเดิมที่มีเพียงแค่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือ ธ.ก.ส. เท่านั้น

อย่างไรก็ตาม ทั้ง 3 ธนาคาร ให้บริการรับขึ้นรางวัลสลากกินแบ่งทุกรางวัล ยกเว้นแต่รางวัลที่ 1 ผู้ถูกรางวัลจะต้องไปรับเงินรางวัลเอง ที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จ.นนทบุรี