ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทย ออกแถลงการณ์จากใจยืนยันต่อจากนี้สหภาพฯการบินไทยจะขอเป็นกลางทางการเมือง เพื่อประโยชน์ในการทำธุรกิจการบิน เพราะธุรกิจบริการทางการบินเลือกลูกค้าไม่ได้ ส่วนความผิดพลาดในอดีต ต้องกราบขออภัยมา ณ ที่นี้

จ.ส.ท.นเรศ ผึ้งแย้ม ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทย กล่าวว่า ได้ออกแถลงการณ์จากใจประธานสหภาพการบินไทยถึง นพ. เหวง โตจิราการ จากการที่ท่าน นพ. เหวง โตจิราการ ได้แสดงความเห็นผ่านสื่อในวันที่ 9 พ.ค. 2563 และได้กล่าวถึงเหตุที่การบินไทยพินาศเพราะส่วนหนึ่งแกนนำสหภาพการบินไทยนำองค์กรสหภาพของเราไปสนับสนุน และยุ่งเกี่ยวกับเรื่องทางการเมืองนั้น

กระผม จ.ส.ท.นเรศ ผึ้งแย้ม ขอน้อมรับความจริงตามความเห็นของท่าน สหภาพการบินไทยชุดปัจจุบัน ซึ่งได้รับการจดทะเบียนรับรองให้ปฎิบัติหน้าที่ ตั้งแต่ 17ม.ค.2563 ขอน้อมรับความผิดพลาดในอดีต ในบทบาทของสหภาพแรงงานของเรา เราทราบดี ว่าท่าน และเพื่อนร่วมอุดมการณ์ ทางการเมืองของท่านรู้สึกเจ็บปวด ที่สหภาพเราเลือกข้าง ไม่เป็นกลางทางการเมือง ในวันนี้เราเอง และเพื่อนพนักงานของเราก็รู้สึกเจ็บปวด ไม่ต่างกับท่าน และเพื่อนร่วมอุดมการณ์ทางการเมืองของท่านในวันนั้น

ดังนั้น ผมในนามประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทยคนปัจจุบัน ต้องขอกราบขออภัยที่พี่น้องของเรา ที่ไปสร้างความเจ็บปวดให้ท่าน และเราขอให้คำมั่นสัญญากับท่าน และเพื่อนร่วมอุดมการณ์ทางการเมืองของท่านว่า

ต่อแต่นี้ไป สหภาพการบินไทยของเราจะขอเป็นกลางทางการเมือง เพื่อประโยชน์ในการทำธุรกิจการบินในการบริการลูกค้าของเรา เราตระหนักดีว่า ธุรกิจการบริการ การบินของเรา เลือกลูกค้าไม่ได้ ดังนั้น สหภาพเรา และเพื่อนพนักงานของเรา ก็เลือกที่จะเอาองค์กรแรงงานของเรา ไปเลือกข้างทางการเมืองไม่ได้เช่นกัน

ความผิดพลาดที่องค์กรแรงงานของเราทำผิดพลาดพลั้งไปในอดีต ผมกราบขออภัยมายังท่าน และเพื่อน พี่ น้อง ร่วมอุดมณ์การณ์ของท่านไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ ขอบคุณครับ