กลุ่มผู้พิการ และผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล ร้องนายกรัฐมนตรี ขอความชัดเจนเรื่องมาตรการผ่อนผัน หลังเดือดร้อน ผู้ให้เช่าพื้นที่ ไม่กล้าเปิดเช่าขายสลาก เพราะกลัวเป็นความผิด

กลุ่มคนพิการแขน-ขา และผู้จำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล เข้ายื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ผ่านทางที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ทำเนียบรัฐบาล เพื่อขอความชัดเจนถึงมาตรการผ่อนปรน ที่ยกเว้นอาชีพจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ทำให้ผู้ให้เช่าพื้นที่ ขายสลาก ไม่กล้าเปิดให้เช่าขาย เพราะ กลัวทำผิดกฎหมาย โดยมองว่าสลากเป็นสินค้าไม่จำเป็น รวมถึงเรื่องการจำหน่ายข้ามเขต

ส่วนผู้ขายสลากเองก็ไม่แน่ใจว่า สามารถเปิดแผงขายได้ตามปกติ หรือไม่ จนเดือดร้อนอย่างมาก เพราะ เหลืออีกไม่กี่วัน จะมีการออกรางวัลวันที่ 16 พฤษภาคมนี้ แต่ผู้ค้าสลากยังคงเหลือลอตเตอรี่ มากกว่า 80% ถึงแม้จะพยายามเร่ขายแล้ว จึงมายื่นหนังสือขอความเห็นใจจากนายกรัฐมนตรี ขอให้มีความชัดเจนกับอาชีพขายสลากกินแบ่งรัฐบาล

ด้าน นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับเรื่อง เผยว่าจะนำหนังสื่อ เสนอให้นายกรัฐมนตรีอย่างเร่งด่วน เนื่องจากสลากก็มีการจำกัดเวลาออกรางวัลอย่างชัดเจน แต่เรื่องนี้หากเข้าสู่คณะกรรมการ ศคบ.แล้ว จะมีมติหาทางผ่อนปรนอย่างไรก็เป็นอำนาจของคณะกรรมการ ศคบ. ต่อไป

กลุ่มผู้พิการ ร้องนายกฯ จุดขายสลากไม่ยอมให้เปิดขาย