สหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับสหกรณ์จังหวัดสุราษฏร์ธานี ช่วยเหลือชาวสวนมะม่วงน้ำดอกไม้ ต.นาดี อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ ที่ขายไม่ออกจากผลกระทบโรคโควิด-19 ระบาด โดยคัดแยกเกรดส่งขายภาคใต้ จำนวน 3 ตัน หลังเหลือตกค้างในสวนเป็นจำนวนมาก

ที่บ้านนางสุพร สีเฉลียว ผู้จัดการแปลงใหญ่มะม่วงลำดอกไม้ เลขที่ 208 หมู่ 7 บ้านหลุมข้าว ต.นาดี อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ น.ส.ศุภลักษณ์ แร่เพ็ชร์ สหกรณ์ จ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนายสันชัย ภูบุญทอง ผู้จัดการสหกรณ์ สหกรณ์การเกษตรยางตลาด จำกัด นายคำเผย ภูตลาดขาม ประธานกรรมการสหกรณ์ยางตลาด และเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จ.กาฬสินธุ์ ติดตามความเรียบร้อยการคัดเกรดมะม่วงน้ำดอกไม้ เพื่อบรรจุกล่องและลำเลียงขึ้นรถขนส่ง ก่อนนำส่งที่ปลายทางคือสำนักงานสหกรณ์จ.สุราษฏร์ธานี

จากนั้น น.ส.ศุภลักษณ์ แร่เพ็ชร์ สหกรณ์ จ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนายสันชัย ภูบุญทอง ผู้จัดการสหกรณ์ สหกรณ์การเกษตรยางตลาด จำกัด นายคำเผย ภูตลาดขาม ประธานกรรมการสหกรณ์ยางตลาด และเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จ.กาฬสินธุ์ ได้เข้าติดตามความเรียบร้อยการคัดเกรดมะม่วงน้ำดอกไม้ เพื่อบรรจุกล่องก่อนการขนส่งไปที่กรุงเทพมหานคร โดยบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด น.ส.ศุภลักษณ์ แร่เพ็ชร์ กล่าวว่าตามที่ได้เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อการส่งออกมะม่วงน้ำดอกไม้ ซึ่งเป็นช่วงที่ผลผลิตกำลังจะออกสู่ตลาดพอดี ซึ่งแต่เดิมมีตลาดรองรับผลผลิตทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ แต่หลังจากเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ดังกล่าว ไม่สามารถนำส่งผลผลิตได้ ทำให้ชาวสวนมะม่วงน้ำดอกไม้ ที่เป็นกลุ่มแปลงใหญ่และเป็นสมาชิกของสหกรณ์ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก

น.ส.ศุภลักษณ์ กล่าวอีกว่า เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือชาวสวนมะม่วงน้ำดอกไม้ ให้สามารถระบายผลผลิตอออกจากสวนก่อนที่จะเกิดความเสียหาย สำนักงานสหกรณ์ จ.กาฬสินธุ์ จึงได้ประสานความร่วมมือกับขวนการเครือข่ายสหกรณ์ และภาคีเครือข่ายหลายแห่ง โดยเบื้องต้นได้รับความร่วมมือกับสำนักงานสหกรณ์ จ.สุราษฏร์ธานี ซึ่งยินดีผลมะม่วงน้ำดอกไม้ไปช่วยจำหน่ายจำนวน 3 ตัน และบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด อีกจำนวน 3 ตัน รวมมะม่วงน้ำดอกไม้ที่จะถูกลำเลียงไปส่งลูกค้าล็อตนี้จำนวน 6 ตัน ทั้งนี้ จะมีการขายต่อให้กับลูกค้าทางออนไลน์ ในส่วนของราคาซื้อขายมะม่วงน้ำดอกไม้นั้น ขึ้นกับเกรดหรือคุณภาพ เกรดเอหรือน้ำดอกไม้สีทอง ในภาวะปกติราคากิโลกรัมละ 30-35 บาท เกรดบีหรือน้ำดอกไม้เบอร์ 4 กิโลกรัมละ 25-30 บาท พอประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้พ่อค้าคนกลางกดราคา เหลือ กิโลกรัมละประมาณ 10 บาท สหกรณ์ จ.กาฬสินธุ์เข้ามาให้ความช่วยเหลือและติดต่อแหล่งจำหน่าย โดยรับซื้อจากชาวสวน กิโลกรัมละ 16-17 บาท ทั้งนี้เพื่อช่วยระบายผลผลิตให้ออกจากสวน ก่อนที่จะได้รับความเสียหาย ทั้งนี้ ในส่วนที่เหลือจากการคัดเกรด ก็มีแนวทางที่จะสนับสนุนการแปรรูป เป็นมะม่วงกวน มะม่วงตากแห้ง และผลิตภัณฑ์อื่นๆต่อไป

อย่างไรก็ตาม สำหรับมะม่วงแปลงใหญ่นํ้าดอกไม้ ในพื้นที่ ต.นาดี อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ มีสมาชิก 82 คน พื้นที่เพาะปลูก 369 ไร่ พื้นที่ให้ผลผลิต 350 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 2,000 กิโลกรัมต่อไร่ มีหลายสายพันธุ์ เช่น มะม่วงแก้ว นํ้าดอกไม้ เบอร์ 4 นํ้าดอกไม้ทะวาย และน้ำดอกไม้สีทอง ได้รับการคัดสรรเป็นมะม่วงเกรด "Premium" คุณภาพดี คาดว่าจะมีผลผลิตออกสู่ตลาดในช่วงนี้ทั้งหมด 700 ตัน แต่ได้รับผลกระทบ เนื่องจากไม่สามารถส่งไปขายต่างประเทศได้เหมือนที่ผ่านมา เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ดังกล่าว

จ.กาฬสินธุ์-คัดเกรดมะม่วงน้ำดอกไม้ ตกค้างช่วงโควิด-19 ส่งขายภาคใต้