สภาการพยาบาล ประกาศขอรับการสนับสนุนพยาบาลผู้เชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วยวิกฤต จำนวน 400 อัตรา เพื่อดูแลผู้ป่วยโควิด-19

(11 เม.ย. 2563) สภาการพยาบาล ทำหนังสือ "ด่วนที่สุด" ถึงหัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลเอกชนทุกแห่ง ขอรับการสนับสนุนพยาบาลไอซียู หรือวิสัญญีพยาบาล หรือพยาบาลที่สามารถดูแลผู้ป่วยในภาวะวิกฤตที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ จำนวน 400 คน โดยทุกคนจะต้องสมัครใจเข้าร่วมทีมในการดูแลผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่อยู่ในห้องไอซียู

ในหนังสือดังกล่าวระบุว่า พยาบาลอาสา จะต้องปฏิบัติงานในช่วงเดือนพฤษภาคม ถึงกรกฎาคมปีนี้ และมีเงื่อนไขว่าจะต้องปฏิบัติงานต่อเนื่อง 15 วัน และพัก 15 วัน ส่วนเงินเดือนและค่าตอบแทนจะได้รับจากต้นสังกัดเดิม สิทธิประโยชน์อื่น ๆ จะได้รับจากรัฐบาล

>>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<<

สภาการพยาบาล ประกาศระดมพยาบาล 400 คน ดูแลผู้ป่วยโควิด