รู้ทันโควิด ติดจอช่อง 8 กับ ผมปิ๊ก เทพกิจ ปัญหาหนึ่งที่เจอกัน คือ ความกลัวหรือรังเกียจผู้ที่มีความเสี่ยงติดโควิด -19 หรือ ตัวผู้ป่วยเอง ซึ่งอาจทำให้เขาเหล่านี้ปกปิดข้อมูลกับแพทย์พยาบาลนะครับ

กรมสุขภาพจิต ฝากเตือนมาว่า ขอให้อย่าได้ตีตราหรือรังเกียจ "ผู้สัมผัส" หรือ "ผู้ติดเชื้อ โควิด 19" ดังนี้ 

เริ่มจาก 

1.“ไม่แบ่งแยก” หรือ “รังเกียจ”เชื้อชาติ หรือ ผู้คนที่มาจากประเทศที่ประสบวิกฤติ 

2.“เห็นใจ” คนไทยที่ขอกลับประเทศบ้านเกิด เพราะพวกเขาอาจมีความกลัว ความเดือดร้อนจากการไม่มีงาน อาหารไม่เพียงพอ และการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ในบางประเทศ และเข้าถึงได้ยากร่วมกับมีค่ารักษาพยาบาลที่อาจจะสูงมาก 

3.“ไม่รังแก” ขอให้ปฏิบัติกับบุคคลเหล่านี้ด้วยความเมตตา เห็นใจกัน ไม่รังแก ไม่ทำร้ายร่างกาย 

4.“ไม่ตีตรา” ว่าเป็นตัวแพร่เชื้อ เพราะบางทีผู้ที่ติดเชื้อหลายๆ คนไม่รู้ตัวว่า ตนมีเชื้อ แล้วไปในที่ต่างๆ การสอบสวนโรคว่าไปสถานที่ใดมาบ้าง เป็นไปเพื่อจำกัดวงของการระบาด 

5.“ได้ดำเนินชีวิตตามเดิม” หมายถึง เมื่อผู้ป่วยหายขาดจากความเจ็บป่วยแล้ว ก็ควรให้เขาได้ใช้ชีวิตอย่างที่เคยเป็น ทั้งเรื่องการจ้างงาน การดำเนินชิวิตในชุมชนและสังคม

รู้ทันโควิด ... ลดการตีตราผู้สัมผัสหรือติดเชื้อCOVID-19