มาตรการเยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด-19 ของกระทรวงแรงงาน ช่วยเหลือผู้ที่ประกันตนในมาตรา 33 เพิ่มเงินทดแทน 62% และมาตรา 39 ละการจ่ายค่าประกันสังคม เหลือ 86 บาท

รศ.ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เผยว่า รัฐบาลต้องการจะเยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่กระจายโควิด-19 คำว่า เยียวยา หมายความว่า คนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 เท่านั้น ที่จะอยู่ในกลุ่มที่ได้รับการเยียวยา สำหรับมาตรการนี้จะเน้นไปที่แรงงาน ซึ่งแรงงานแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ ก็คือ #แรงงานในระบบประกันสังคม และ #แรงงานนอกระบบประกันสังคม แรงงานในระบบประกันสังคม (มาตรา 33) กระทรวงแรงงานเป็นผู้ดูแล แต่ถ้าแรงงานที่อยู่นอกระบบประกันสังคม (มาตรา 39,40) กระทรวงการคลังเป็นผู้ดูแล

แรงงานในระบบประกันสังคม ตามมาตรา 33 กำหนดไว้ว่า ลูกจ้างต้องส่ง 5% นายจ้างต้องส่ง 5% ในเดือน มีนาคม เมษายน พฤษภาคม นายจ้างปรับเหลือ 4% ส่วนลูกจ้างเหลือ 1% กรณีที่รัฐสั่งปิด เพราะเหตุสุดวิสัย ก็คือการแพร่ระบาดของโควิด-19 จากเดิมเงินชดเชยแรงงาน 50% เพิ่มเป็น 62% หากแรงงานได้ค่าแรงขั้นต่ำ ที่ต่ำที่สุดในประเทศไทย 313 บาท ตามหลักการการคำนวณรายได้ของแรงงาน 1 เดือน คิด 26 วัน ค่าแรงรายวัน 313 บาทคูณกับ 26 วันต่อเดือน จะออกมาที่ 8,138 บาท ถ้าเป็นอเป็น 8,000 กว่าบาท หากนำมาหาร 50% แบบเดิมก็จะได้แค่ 4,000 บาท ซึ่งมันก็ด้อยกว่ากรณีของแรงงานนอกระบบ จึงเป็นที่มาของการปรับเป็น 62% เพราะจาก 313 ซึ่งเป็นแรงงานที่ได้ค่าจ้างต่ำที่สุด ในประเทศไทยคุณจำนวนวันใน 1 เดือนแล้วคือ 26 วัน 8,138 บาทคือเงินเดือนของเขา เพราะฉะนั้นถ้าเราคูณด้วย 62%  จะออกมาเป็น 5,045.56 บาท ซึ่งก็เท่ากับว่ามากกว่าแรงงานนอกระบบ ที่กระทรวงการคลังให้ เพราะฉะนั้นจึงปรับเป็นที่ 62% รวมแล้วไม่เกิน 90 วัน

แรงงานในระบบประกันสังคม มาตรา 39 ปกติต้องส่งค่าประกันสังคม เดือนละ 432 บาท เป็นมาตรฐานเดียวกัน กระทรวงแรงงาน ก็เลยปรับลดจาก 432 บาทเหลือเดือนละ 86 บาท ในเดือนมีนาคม เมษายน พฤษภาคม 3 เดือน

สำหรับขั้นตอนการลงทะเบียนรับเงินทดแทน สามารถเข้าไปได้ที่ WWW.SSO.CO.TH เว็บไซด์ของประกันสังคม หรือ สายด่วน 1506 ตลอด 24 ชม.

แรงงานในระบบประกันสังคม มาตรา 39 มาตรา 40 เป็นแรงงานนอกระบบ กลุ่มนี้กระทรวงการคลัง จะดูแลตามมาตรการแจก 5,000 บาท 3 เดือน ลงทะเบียนได้ที่ www.เราไม่ทิ้งกัน.com

ทั้งนี้ สำหรับจังหวัดอื่น ที่นอกเหนือจากกรุงเทพฯและปริมณฑล ผู้ว่าราชการจังหวัด รัฐบาลประกาศเรื่องของการให้หยุดการทำงานของสถานประกอบการ เหมือนกรุงเทพฯปริมณฑล สถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบก็จะเข้าเงื่อนไขเป็นเหตุสุดวิสัย และได้รับการเยี่ยวยาใน มาตรา 33 ทันที

 

ชมคลิปเต็มได้ที่ >>> https://www.facebook.com/thaich8news/videos/548036999184823/

กระทรวงแรงงาน เยียวยา แรงงานในระบบเพิ่ม 62% สูงสุด 90 วัน