ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สั่งปิดร้านสะดวกซื้อ ร้านค้า รถเข็นข้างทาง ตั้งแต่เวลา 24.00 - 05.00 น. รวมถึงปิดสวนสาธารณะทุกแห่งเป็นการชั่วคราว ถึงวันที่ 30 เม.ย.นี้

(1 เม.ย. 2563) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 7/2563 (กทม.) โดยระบุว่า คณะกรรมการฯ ได้หารือมาตรการเพิ่มเติมเพื่อหยุดการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 โดยมีมติให้สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 5 ในวันนี้

มีรายละเอียดคือ ให้ร้านทุกร้านในพื้นที่ กทม. รวมถึงรถเข็นขายอาหารข้างทาง ต้องปิดตั้งแต่เวลา 24.00 - 05.00 น. ซึ่งประกาศดังกล่าวจะมีผลตั้งแต่เวลา 24.00 น. ของวันที่ 2 เม.ย. เป็นต้นไป รวมถึงปิดสวนสาธารณะทุกแห่งเป็นการชั่วคราว ถึงวันที่ 30 เม.ย.นี้

ส่วนการประกาศเคอร์ฟิวนั้น ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ยืนยันว่า กทม.จะไม่ประกาศเคอร์ฟิว เพราะการประกาศเคอร์ฟิวไม่ใช่อำนาจของกทม. แต่เป็นอำนาจของ ศบค. ที่จะดำเนินการตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ